Značenje riječi Akademija

Značenje riječi Akademija - Šta znači riječ Akademija
Saznajte značenje riječi Akademija

Ispod možete pročitati šta znači riječ Akademija, odnosno značenje riječi Akademija. Ako vas zanima još značenja pojedinih pojmova, upišite u pretragu npr. “šta znači riječ Alegorija” ili “Značenje riječi Alegorija” ili samo jednu riječ određenog pojma i kliknite “Search”. Ako vas zanima, možete pročitati nešto o avanturi zvanoj – budućnost.

Kratko značenje riječi Akademija

Akademija je mjesto za obrazovanje, istraživanja i slično. Izvorno je škola koju je jako davno osnovao Platon u Atenskom parku u staroj Grčkoj.

Pročitaj još: Definicija

Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma.

U matematici, za svaki matematički pojam postoji definicija, osim za pojam skup. Skup se uzima kao pojam koji je sam po sebi jasan i to je osnovni matematički pojam.

U logici, definicija (lat. definitio: ograničenje, određenje) je izraz kojim se određuje sadržaj nekog pojma točno i jednosmisleno s pomoću najbližega višega rodnog pojma (genus proximum) i specifične razlike (differentia specifica). Sasoji se od definienduma (onog što definira) i definiensa (onoga čime se definira). Definicija ne smije biti cirkularna, pojam koji se javlja u definiendumu; ne smije se pojaviti u definiensu.

Na području leksikografije i enciklopedike, definicija je neizostavni dio svakog leksikografskog i enciklopedičkog članka. Od glave članka odvojena je zarezom, nema pomoćnog glagola niti uputnica. Rabe se samo poznati pojmovi ili pojmovi koji su objašnjeni pod tim nazivom u djelu.

U širem smislu, definicija je svaki izraz koji pobliže određuje ili objašnjava značenje riječi ili fraze.

IZVOR: Wikipedija

Škola

Škola (starogrč. skhole – dokolica) je odgojno-obrazovna ustanova s nastavom kao središnjim poljem njezina djelovanja. U suvremenim didaktičkim shvaćanjima promatra se kao zajednica djelovanja svih njezinih subjekata: učenika, nastavnika, roditelja, stručnih suradnika, ostalih stručnjaka i djelatnika. Subjekti nastavom stječu znanja, vještine, sposobnosti i navike.

IZVOR: Wikipedija

Nastava

Nastava je osnovna odrednica didaktike. To je organizirani institucionalni i izvaninstitucionalni interakcijski stvaralački napor u savladavanju propisanih sadržaja i stjecanju znanja, sposobnosti i navika te osposobljavanje učenika za daljni permanentni rad.

IZVOR: Wikipedija

Možda će vas zanimati i ovo: