Značenje riječi Algebra

Značenje riječi Algebra - Šta znači riječ Algebra
Saznajte značenje riječi Algebra

Ispod možete pročitati šta znači riječ Algebra, odnosno značenje riječi Algebra. Ako vas zanima još značenja pojedinih pojmova, upišite u pretragu npr. “šta znači riječ Moral” ili “Značenje riječi Moral” ili samo jednu riječ određenog pojma i kliknite “Search”. Ako vas zanima, možete pročitati nešto o anđelu koji čuva.

Kratko značenje riječi Algebra

Algebra je matematička grana koja se bavi brojevima. Algebrom se rješavaju jednadžbe, te se u tim jednadžbama koriste slova.

Pročitaj još: Definicija

Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma.

U matematici, za svaki matematički pojam postoji definicija, osim za pojam skup. Skup se uzima kao pojam koji je sam po sebi jasan i to je osnovni matematički pojam.

U logici, definicija (lat. definitio: ograničenje, određenje) je izraz kojim se određuje sadržaj nekog pojma točno i jednosmisleno s pomoću najbližega višega rodnog pojma (genus proximum) i specifične razlike (differentia specifica). Sasoji se od definienduma (onog što definira) i definiensa (onoga čime se definira). Definicija ne smije biti cirkularna, pojam koji se javlja u definiendumu; ne smije se pojaviti u definiensu.

Na području leksikografije i enciklopedike, definicija je neizostavni dio svakog leksikografskog i enciklopedičkog članka. Od glave članka odvojena je zarezom, nema pomoćnog glagola niti uputnica. Rabe se samo poznati pojmovi ili pojmovi koji su objašnjeni pod tim nazivom u djelu.

U širem smislu, definicija je svaki izraz koji pobliže određuje ili objašnjava značenje riječi ili fraze.

IZVOR: Wikipedija

Matematika

Matematika (od grčkog μάθημα (máthēma) ‘znanost’) egzaktna je (točna, nedvojbena) znanost koja izučava aksiomatski definirane apstraktne strukture koristeći se matematičkom logikom. Matematika se rabi gdje se god pojavljuju pitanja vezana za veličinu, strukturu, prostor ili promjenu. U početku vezana uz trgovinu i mjerenje zemljišta, kasnije astronomiju, a danas uz mnoga područja života. Matematika se uči u osnovnim i srednjim školama kao obvezan predmet. Veliki dio fakulteta također ima obavezne i izborne matematičke kolegije.

IZVOR: Wikipedija

Možda će vas zanimati i ovo: