Značenje riječi Altruizam

Značenje riječi Altruizam - Šta znači riječ Altruizam
Saznajte značenje riječi Altruizam

Ispod možete pročitati šta znači riječ Altruizam, odnosno značenje riječi Altruizam. Ako vas zanima još značenja pojedinih pojmova, upišite u pretragu npr. “šta znači riječ Sinkopa” ili “Značenje riječi Sinkopa” ili samo jednu riječ određenog pojma i kliknite “Search”. Ako vas zanima, možete pročitati nešto o neugodnom zadahu iz usta.

Kratko značenje riječi Altruizam

Altruizam znači bilo koji oblik pomoći nekome te da se za tu pomoć ne očekuje nikakva nagrada.

Pročitaj još: Definicija

Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma.

U matematici, za svaki matematički pojam postoji definicija, osim za pojam skup. Skup se uzima kao pojam koji je sam po sebi jasan i to je osnovni matematički pojam.

U logici, definicija (lat. definitio: ograničenje, određenje) je izraz kojim se određuje sadržaj nekog pojma točno i jednosmisleno s pomoću najbližega višega rodnog pojma (genus proximum) i specifične razlike (differentia specifica). Sasoji se od definienduma (onog što definira) i definiensa (onoga čime se definira). Definicija ne smije biti cirkularna, pojam koji se javlja u definiendumu; ne smije se pojaviti u definiensu.

Na području leksikografije i enciklopedike, definicija je neizostavni dio svakog leksikografskog i enciklopedičkog članka. Od glave članka odvojena je zarezom, nema pomoćnog glagola niti uputnica. Rabe se samo poznati pojmovi ili pojmovi koji su objašnjeni pod tim nazivom u djelu.

U širem smislu, definicija je svaki izraz koji pobliže određuje ili objašnjava značenje riječi ili fraze.

IZVOR: Wikipedija

Logika

Logika je grana filozofije. To je znanost o oblicima ispravne (pravilan, ispravan, točan) misli i metodama spoznaje. Logika s metodologijom je jedna od osnovnih filozofskih disciplina.

Početci logike u Europi

Početci logike u Europi vežu se za staru Grčku, a njenim osnivačem smatra se Aristotel. On je u svojim djelima raspravljao o svim osnovnim pitanjima logike. Pored Aristotela, logikom su se bavili i filozofi megarsko-stoičke škole koji su osobito dobro proučili deduktivne zaključke. U 17. st. prevlast deduktivne logike kritizira Francis Bacon te udara temelje induktivnoj logici.

IZVOR: Wikipedija

Možda će vas zanimati i ovo: