Značenje riječi Fanatik

Značenje riječi Fanatik - Šta znači riječ Fanatik
Saznajte značenje riječi Fanatik

Ispod možete pročitati šta znači riječ Fanatik, odnosno značenje riječi Fanatik. Ako vas zanima još značenja pojedinih pojmova, upišite u pretragu npr. “šta znači riječ Feminizam” ili “Značenje riječi Feminizam” ili samo jednu riječ određenog pojma i kliknite “Search”. Ako vas zanima, možete pročitati nešto o koristima mršavljenja.

Kratko značenje riječi Fanatik

Fanatik je svaka ona osoba koja pretjeruje u vjeri, politici, raznim ideologijama i slično bez nekog razumnog objašnjenja.

Pročitaj još: Definicija

Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma.

U matematici, za svaki matematički pojam postoji definicija, osim za pojam skup. Skup se uzima kao pojam koji je sam po sebi jasan i to je osnovni matematički pojam.

U logici, definicija (lat. definitio: ograničenje, određenje) je izraz kojim se određuje sadržaj nekog pojma točno i jednosmisleno s pomoću najbližega višega rodnog pojma (genus proximum) i specifične razlike (differentia specifica). Sasoji se od definienduma (onog što definira) i definiensa (onoga čime se definira). Definicija ne smije biti cirkularna, pojam koji se javlja u definiendumu; ne smije se pojaviti u definiensu.

Na području leksikografije i enciklopedike, definicija je neizostavni dio svakog leksikografskog i enciklopedičkog članka. Od glave članka odvojena je zarezom, nema pomoćnog glagola niti uputnica. Rabe se samo poznati pojmovi ili pojmovi koji su objašnjeni pod tim nazivom u djelu.

U širem smislu, definicija je svaki izraz koji pobliže određuje ili objašnjava značenje riječi ili fraze.

IZVOR: Wikipedija

Sustavno redanje

Sustavno redanje, sustav razvrstavanja sadržajnih jedinica temeljen na užoj tematskoj povezanosti pojmova unutar neke šire teme. Sustavno redanje olakšava pronalaženje povezanih informacija jer su zbog ovog specifičnog načina redanja grupirane zajedno.

Sustavno redanje strukturirano je na način da je svaka jedinica unutar teksta, osim jedne, podređena određenoj drugoj jedinici. Sustavno redanje ima na vrhu jednu temu koja je nadređena svim ostalim temama, s malim brojem izravno podređenih tema, te velikim brojem tema podređenih (bilo izravno ili neizravno) nadređenoj temi.

IZVOR: Wikipedija

Možda će vas zanimati i ovo: