Značenje riječi Fikcija

Značenje riječi Fikcija - Šta znači riječ Fikcija
Saznajte značenje riječi Fikcija

Ispod možete pročitati šta znači riječ Fikcija, odnosno značenje riječi Fikcija. Ako vas zanima još značenja pojedinih pojmova, upišite u pretragu npr. “šta znači riječ Fanatik” ili “Značenje riječi Fanatik” ili samo jednu riječ određenog pojma i kliknite “Search”. Ako vas zanima, možete pročitati nešto o ljevacima i dešnjacima.

Kratko značenje riječi Fikcija

Fikcija je zamišljanje nečega što uopće ne postoji, plod mašte, nešto nestvarno, namjerno izmišljeno i slično.

Pročitaj još: Definicija

Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma.

U matematici, za svaki matematički pojam postoji definicija, osim za pojam skup. Skup se uzima kao pojam koji je sam po sebi jasan i to je osnovni matematički pojam.

U logici, definicija (lat. definitio: ograničenje, određenje) je izraz kojim se određuje sadržaj nekog pojma točno i jednosmisleno s pomoću najbližega višega rodnog pojma (genus proximum) i specifične razlike (differentia specifica). Sasoji se od definienduma (onog što definira) i definiensa (onoga čime se definira). Definicija ne smije biti cirkularna, pojam koji se javlja u definiendumu; ne smije se pojaviti u definiensu.

Na području leksikografije i enciklopedike, definicija je neizostavni dio svakog leksikografskog i enciklopedičkog članka. Od glave članka odvojena je zarezom, nema pomoćnog glagola niti uputnica. Rabe se samo poznati pojmovi ili pojmovi koji su objašnjeni pod tim nazivom u djelu.

U širem smislu, definicija je svaki izraz koji pobliže određuje ili objašnjava značenje riječi ili fraze.

IZVOR: Wikipedija

Mašta

Mašta ili imaginacija psihički je proces stvaranja novih predodžbi kombiniranjem različitih ideja i pojmova koji kao takvi ne postoje u ranijem iskustvu.

Mašta kao stvaralačko mišljenje predstavlja osnovu umjetničke, znanstvene i tehničke kreativnosti, ali i stvaralaštva i raznovrsnih inovacija u svakodnevnom životu. Proces maštanja pod snažnim je utjecajem želja.

Neki psiholozi i psihoanalitičari smatraju da mašta može biti i mehanizam obrane. Tako se nezadovoljavajuća stvarnost zamjenjuje maštarijama u kojima su na stvaralački način zadovoljene mnoge snažne, a u stvarnosti nezadovoljene težnje.

IZVOR: Wikipedija

Možda će vas zanimati i ovo: