Značenje riječi Geneza

Značenje riječi Geneza - Šta znači riječ Geneza
Saznajte značenje riječi Geneza

Ispod možete pročitati šta znači riječ Geneza, odnosno značenje riječi Geneza. Ako vas zanima još značenja pojedinih pojmova, upišite u pretragu npr. “šta znači riječ Filantropija” ili “Značenje riječi Filantropija” ili samo jednu riječ određenog pojma i kliknite “Search”. Ako vas zanima, možete pročitati nešto o životnom prostoru.

Kratko značenje riječi Geneza

Geneza znači prvo nastajanje nečega, postanak, stvaranje i slično. Prva knjiga Mojsijeva je Knjiga postanka u Starom zavjetu.

Pročitaj još: Definicija

Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma.

U matematici, za svaki matematički pojam postoji definicija, osim za pojam skup. Skup se uzima kao pojam koji je sam po sebi jasan i to je osnovni matematički pojam.

U logici, definicija (lat. definitio: ograničenje, određenje) je izraz kojim se određuje sadržaj nekog pojma točno i jednosmisleno s pomoću najbližega višega rodnog pojma (genus proximum) i specifične razlike (differentia specifica). Sasoji se od definienduma (onog što definira) i definiensa (onoga čime se definira). Definicija ne smije biti cirkularna, pojam koji se javlja u definiendumu; ne smije se pojaviti u definiensu.

Na području leksikografije i enciklopedike, definicija je neizostavni dio svakog leksikografskog i enciklopedičkog članka. Od glave članka odvojena je zarezom, nema pomoćnog glagola niti uputnica. Rabe se samo poznati pojmovi ili pojmovi koji su objašnjeni pod tim nazivom u djelu.

U širem smislu, definicija je svaki izraz koji pobliže određuje ili objašnjava značenje riječi ili fraze.

IZVOR: Wikipedija

Biblija

Biblija (grč. τὰ βιβλία, knjižice, sveščići), zbirka tekstova koje Židovi (samo SZ) i kršćani drže svetima, od Boga nadahnutima i glavnim izvorom svoje vjere. Prvi pet knjiga Biblije, Petoknjižje, napisao je Mojsije između 1445. i 1405. pr. Kr. Posljednja Biblijska knjiga Otkrivenje, napisao je apostol Ivan između 94. i 96. Biblija se često naziva: “Sveto pismo”, “Sveta Knjiga”, “Riječ Božja”, “Pismo” ili “Pisma”.

IZVOR: Wikipedija

Možda će vas zanimati i ovo: