Značenje riječi Konsenzus

Značenje riječi Konsenzus - Šta znači riječ Konsenzus
Saznajte značenje riječi Konsenzus

Ispod možete pročitati šta znači riječ Konsenzus, odnosno značenje riječi Konsenzus. Ako vas zanima još značenja pojedinih pojmova, upišite u pretragu npr. “šta znači riječ Apatija” ili “Značenje riječi Apatija” ili samo jednu riječ određenog pojma i kliknite “Search”. Ako vas zanima, možete pročitati nešto o kavi, kompjuterskim igricama itd.

Kratko značenje riječi Konsenzus

Konsenzus znači jednoglasno donošenje odluke unutar neke skupine čime se postiže zajednički cilj.

Pročitaj još: Definicija

Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma.

U matematici, za svaki matematički pojam postoji definicija, osim za pojam skup. Skup se uzima kao pojam koji je sam po sebi jasan i to je osnovni matematički pojam.

U logici, definicija (lat. definitio: ograničenje, određenje) je izraz kojim se određuje sadržaj nekog pojma točno i jednosmisleno s pomoću najbližega višega rodnog pojma (genus proximum) i specifične razlike (differentia specifica). Sasoji se od definienduma (onog što definira) i definiensa (onoga čime se definira). Definicija ne smije biti cirkularna, pojam koji se javlja u definiendumu; ne smije se pojaviti u definiensu.

Na području leksikografije i enciklopedike, definicija je neizostavni dio svakog leksikografskog i enciklopedičkog članka. Od glave članka odvojena je zarezom, nema pomoćnog glagola niti uputnica. Rabe se samo poznati pojmovi ili pojmovi koji su objašnjeni pod tim nazivom u djelu.

U širem smislu, definicija je svaki izraz koji pobliže određuje ili objašnjava značenje riječi ili fraze.

IZVOR: Wikipedija

Etnička skupina

Etnička skupina ili etnos (iz starogrčkog jezika ἔθνος – ethnos, „narod“) je pojam iz etnologije. Etnolozi s tim pojmom sabiru populacije ljude, koji po podrijetlu, povijesti, kulturi, jeziku na određenom zemljopisnom području i koje spaja osjećaj zajedništva i solidarnosti. Pojam etnije je srodan s pojmom naroda i pripadnosti sustavu sličnih kulturnih vrijednosti. Europske etnije su na primjer Hrvati, Bošnjaci, Nijemci ili Rusi.

IZVOR: Wikipedija

Možda će vas zanimati i ovo: