Značenje riječi Nominalizam: Šta znači taj pojam

Značenje riječi Nominalizam: Šta znači taj pojam
Nominalizam

Ispod možete pročitati šta znači pojam Nominalizam, odnosno značenje riječi Nominalizam. Ako vas zanima još značenja pojedinih pojmova, upišite u pretragu npr. “Šta znači pojam Noetika” ili “Značenje riječi Noetika” ili samo jednu riječ određenog pojma i kliknite “Search”.

Značenje riječi Nominalizam

Nominalizam je pojam koji dolazi od latinske riječi. To je filozofsko učenje u srednjem vijeku prema kojemu postoje i glavne su samo pojedinačne stvari, a opći pojmovi i ideje su samo misaone tvorevine i imena za pojedinačne stvari.
***
Ako vas zanima, možete pročitati nešto o ribi za kvalitetniju starost.

Definicija

Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma. Obuhvaća 4 osnovna značenja:

1. Sažeto, jasno i što je moguće preciznije tumačenje (opis) nekog pojma.

2. točno objašnjenje značenja neke riječi pomoću pojmova koji se smatraju poznatima.

3. logička operacija kojom se određuje opseg i sadržaj nekog pojma pomoću drugih pojmova.

4. teol. svečana odluka pape ili kojeg ekumenskog sabora kojim se neka istina konačno i za cjelokupnu Crkvu prihvaća kao obvezatna u naučavanju i tumačenju katoličke vjere.

U matematici, za svaki matematički pojam postoji definicija, osim za pojam skup. Skup se uzima kao pojam koji je sam po sebi jasan i to je osnovni matematički pojam.

U logici, definicija (lat. definitio: ograničenje, određenje) je izraz kojim se određuje sadržaj nekog pojma točno i jednosmisleno s pomoću najbližega višega rodnog pojma (genus proximum) i specifične razlike (differentia specifica). Sasoji se od definienduma (onog što definira) i definiensa (onoga čime se definira). Definicija ne smije biti cirkularna, pojam koji se javlja u definiendumu; ne smije se pojaviti u definiensu.

Na području leksikografije i enciklopedike, definicija je neizostavni dio svakog leksikografskog i enciklopedičkog članka. Od glave članka odvojena je zarezom, nema pomoćnog glagola niti uputnica. Rabe se samo poznati pojmovi ili pojmovi koji su objašnjeni pod tim nazivom u djelu.

NE PROPUSTI  Značenje riječi Ambijent: Šta znači taj pojam

U širem smislu, definicija je svaki izraz koji pobliže određuje ili objašnjava značenje riječi ili fraze.

Vrste definicija

1. deskriptivna (opisna)

2. precizirajuća, točno određuje pojam

3. stipulativna, uvodi se pojam i objašnjenje, iskaz koji se objašnjava

Izvor: Wikipedija

Ocijenite u komentarima značenje riječi Nominalizam. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: