Značenje riječi Ostracizam: Šta znači taj pojam

Značenje riječi Ostracizam: Šta znači taj pojam
Ostracizam ili ostrakizam

Ispod možete pročitati šta znači pojam (definicija) Ostracizam, odnosno značenje riječi Ostracizam. Ako vas zanima još značenja pojedinih pojmova, upišite u pretragu npr. “Šta znači pojam Mizantropija” ili “Značenje riječi Mizantropija” ili samo jednu riječ određenog pojma i kliknite “Search”.

Značenje riječi Ostracizam

Ostracizam je pojam koji dolazi od grčke riječi. Pojam je označavao proces kada su se u antičkoj Grčkoj, točnije staroj Ateni protjerivali uvaženi građani koji su bili smatrani prijetnjom za demokraciju i državu. Proces je išao tako što su građani na glinenom crijepu (ostrakon) ispisivali imena nepodobnih građana. Onaj građanin za kojeg je napisano najviše glasova, bio je prognan na 10 godina.

Pročitajte još: Definicija

Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma. Obuhvaća 4 osnovna značenja:

1. Sažeto, jasno i što je moguće preciznije tumačenje (opis) nekog pojma.

2. točno objašnjenje značenja neke riječi pomoću pojmova koji se smatraju poznatima.

3. logička operacija kojom se određuje opseg i sadržaj nekog pojma pomoću drugih pojmova.

4. teol. svečana odluka pape ili kojeg ekumenskog sabora kojim se neka istina konačno i za cjelokupnu Crkvu prihvaća kao obvezatna u naučavanju i tumačenju katoličke vjere.

U matematici, za svaki matematički pojam postoji definicija, osim za pojam skup. Skup se uzima kao pojam koji je sam po sebi jasan i to je osnovni matematički pojam.

U logici, definicija (lat. definitio: ograničenje, određenje) je izraz kojim se određuje sadržaj nekog pojma točno i jednosmisleno s pomoću najbližega višega rodnog pojma (genus proximum) i specifične razlike (differentia specifica). Sasoji se od definienduma (onog što definira) i definiensa (onoga čime se definira). Definicija ne smije biti cirkularna, pojam koji se javlja u definiendumu; ne smije se pojaviti u definiensu.

NE PROPUSTI  Značenje riječi Aspekt: Šta znači taj pojam

Na području leksikografije i enciklopedike, definicija je neizostavni dio svakog leksikografskog i enciklopedičkog članka. Od glave članka odvojena je zarezom, nema pomoćnog glagola niti uputnica. Rabe se samo poznati pojmovi ili pojmovi koji su objašnjeni pod tim nazivom u djelu.

U širem smislu, definicija je svaki izraz koji pobliže određuje ili objašnjava značenje riječi ili fraze.

Vrste definicija

1. deskriptivna (opisna)

2. precizirajuća, točno određuje pojam

3. stipulativna, uvodi se pojam i objašnjenje, iskaz koji se objašnjava

Izvor: Wikipedija

Ocijenite značenje riječi Ostracizam i ako smatrate da je potrebno, nadopunite značenje u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)