Značenje riječi Algebra – Šta znači riječ Algebra

Značenje riječi Algebra - Šta znači riječ Algebra
Algebra

Ispod možete pročitati šta znači riječ Algebra, odnosno značenje riječi Algebra. Ako vas zanima još značenja pojedinih pojmova, upišite u pretragu npr. “šta znači riječ Moral” ili “Značenje riječi Moral” ili samo jednu riječ određenog pojma i kliknite “Search”. Ako vas zanima, možete pročitati nešto o anđelu koji čuva.

Šta znači riječ Algebra?

Algebra je matematička grana koja se bavi brojevima. Algebrom se rješavaju jednadžbe, te se u tim jednadžbama koriste slova.

NE PROPUSTI  Značenje riječi Karizma: Šta znači taj pojam

Možda će vas zanimati i ovo: