Značenje riječi Divizija – Šta znači riječ Divizija

Značenje riječi Divizija - Šta znači riječ Divizija
Divizija

Ispod možete pročitati šta znači riječ Divizija, odnosno značenje riječi Divizija. Ako vas zanima još značenja pojedinih pojmova, upišite u pretragu npr. “šta znači riječ Divergentno” ili “Značenje riječi Divergentno” ili samo jednu riječ određenog pojma i kliknite “Search”. Ako vas zanima, možete pročitati nešto o tajni za dug i sretan život.

Šta znači riječ Divizija?

Divizija znači rastaviti, podijeliti a dolazi od latinske riječi. Logička divizija je postupak kojim se određuje opseg pojma tako da se rastavi na pojmove koji su podređeni. Realna divizija je razdioba neke cjeline na njezine unutrašnje dijelove koji mogu biti bitni.

NE PROPUSTI  Značenje riječi Monarhija: Šta znači taj pojam

Možda će vas zanimati i ovo: