Značenje riječi Poltron

Poltron značenje - Šta znači riječ Poltron
Saznajte ukratko značenje riječi Poltron

Ispod možete pročitati šta znači riječ Poltron, odnosno – značenje riječi Poltron. Ako vas zanima još značenja pojedinih pojmova, upišite u pretragu npr. “šta znači riječ Dogma” ili “Značenje riječi Dogma” ili samo jednu riječ određenog pojma i kliknite “Search”. Ako vas zanima, možete pročitati nešto o ribi za kvalitetniju starost.

Kratko značenje riječi Poltron

Poltron je naziv za sve one ljude koji se nekome ulizuju, koji nisu hrabri, koji su plašljivi i slično. Poltrona danas ima jako puno.

Pročitaj još: Definicija

Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma.

U matematici, za svaki matematički pojam postoji definicija, osim za pojam skup. Skup se uzima kao pojam koji je sam po sebi jasan i to je osnovni matematički pojam.

U logici, definicija (lat. definitio: ograničenje, određenje) je izraz kojim se određuje sadržaj nekog pojma točno i jednosmisleno s pomoću najbližega višega rodnog pojma (genus proximum) i specifične razlike (differentia specifica). Sasoji se od definienduma (onog što definira) i definiensa (onoga čime se definira). Definicija ne smije biti cirkularna, pojam koji se javlja u definiendumu; ne smije se pojaviti u definiensu.

Na području leksikografije i enciklopedike, definicija je neizostavni dio svakog leksikografskog i enciklopedičkog članka. Od glave članka odvojena je zarezom, nema pomoćnog glagola niti uputnica. Rabe se samo poznati pojmovi ili pojmovi koji su objašnjeni pod tim nazivom u djelu.

U širem smislu, definicija je svaki izraz koji pobliže određuje ili objašnjava značenje riječi ili fraze.

IZVOR: Wikipedija

Enciklopedika

Enciklopedika (grč. enkýklios = opći + paideía = naobrazba) je znanost koja se bavi proučavanjem enciklopedijskih djela, njihova razvoja, ustroja i zakonitosti izrade. Također i stručna djelatnost koja se bavi izradom tih djela. Kao sinonim za enciklopediku koristi se i naziv enciklopedistika. Tako se, primjerice, u Pravilniku o utvrđivanju znanstvenih područja Nacionalnoga vijeća za znanost leksikografija i enciklopedistika navodi kao jedna od grana informacijskih znanosti unutar područja društvenih znanosti.

IZVOR: Wikipedija

Možda će vas zanimati i ovo: