Evanđelje po Marku 7: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Marku 7: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Marku 7. Evanđelje po Marku ili Markovo Evanđelje je religijska knjiga, dio Novoga Zavjeta. Tradicionalno se pripisuje sv. Marku i najkraće je od 4 kanonska evanđelja. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Marku 7

1 – Skupe se oko njega farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema.
2 – I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku.
3 – A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih.
4 – Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca.
5 – Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: “Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?”

6 – 10

6 – A on im reče: “Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene.
7 – Uzalud me štuju naučavajući nauke – uredbe ljudske.
8 – Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.”
9 – Još im govoraše: “Lijepo! Dokidate Božju zapovijed da biste sačuvali svoju predaju.
10 – Mojsije doista reče: Poštuj oca svoga i majku svoju. I: Tko prokune oca ili majku, smrću neka se kazni.

11 – 15

11 – A vi velite: ‘Rekne li tko ocu ili majci: Pomoć koja te od mene ide neka bude ‘korban’, to jest sveti dar’,
12 – takvome više ne dopuštate ništa učiniti za oca ili majku.
13 – Tako dokidate riječ Božju svojom predajom, koju sami sebi predadoste. I još štošta tomu slično činite.”
14 – Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: “Poslušajte me svi i razumijte!
15 – Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi – to ga onečišćuje.

NE PROPUSTI  Tobija 11: Biblija i Stari zavjet

16 – 20

16 – Tko ima uši da čuje, neka čuje!”
17 – I kad od mnoštva uđe u kuću, upitaše ga učenici za prispodobu.
18 – I reče im: “Tako? Ni vi ne razumijete? Ne shvaćate li da čovjeka ne može onečistiti što u nj ulazi
19 – jer mu ne ulazi u srce, nego u utrobu te izlazi u zahod?” Tako on očisti sva jela.
20 – Još dometnu: “Što iz čovjeka izlazi, to onečišćuje čovjeka.

21 – 25

21 – Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva,
22 – preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje.
23 – Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.”
24 – Odande otiđe u kraj tirski. I uđe u neku kuću. Htio je da nitko ne sazna, ali se nije mogao sakriti,
25 – nego odmah doču žena koje kćerkica imaše duha nečistoga. Ona dođe i pade mu pred noge.

26 – 30

26 – A žena bijaše Grkinja, Sirofeničanka rodom. I moljaše ga da joj iz kćeri istjera zloduha.
27 – A on joj govoraše: “Pusti da se prije nasite djeca! Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.”
28 – A ona će mu: “Da, Gospodine! Ali i psići ispod stola jedu od mrvica dječjih.”
29 – Reče joj: “Zbog te riječi idi, izišao je iz tvoje kćeri zloduh.”
30 – I ode kući te nađe dijete gdje leži na postelji, a zloduh je bio izišao.

31 – 37

31 – Zatim se ponovno vrati iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske.
32 – Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku.
33 – On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika.
34 – Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: “Effata!” – to će reći: “Otvori se!”
35 – I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno.
36 – A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali
37 – i preko svake mjere zadivljeni govorili: “Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti!”

NE PROPUSTI  Druga knjiga o Samuelu 5: Biblija i Stari zavjet

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Marku 7? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.