Knjiga o Sucima 5: Biblija i Stari zavjet

Knjiga o Sucima 5: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Suci 5

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga o Sucima 5. Knjiga o Sucima naslov je sedme knjige Staroga zavjeta. U katoličkom kanonu ubraja se među Povijesne knjige, a u židovstvu među Prednje proroke. Kratica za ovu knjigu: Suci. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Knjiga o Sucima 5

Suci 5: 1 – 5

1 – Toga dana Debora i Barak, sin Abinoamov, zapjevaše ovu pjesmu:
2 – Ratoborno rasuše kose borci izraelski i dragovoljno krenu narod: blagoslivljajte Jahvu!
3 – Čujte, o kraljevi! Poslušajte, knezovi! Jahvi ja pjesmu pjevam, Jahvu, Boga Izraelova, ja slavim.
4 – Sa Seira kad si silazio, Jahve, pobjednički kad si kročio iz polja edomskih, sva se zemlja tresla, lila se nebesa, oblaci curkom daždjeli.
5  Brda se tresla pred tobom, o Jahve, Jahve, Bože Izraelov!

Suci 5: 6 – 10

6 – U dane Šamgara, sina Anatova, u dane Jaele opustješe putovi; i oni koji su putovali, obilažahu naokolo.
7 – Pusta bijahu sela izraelska dok ne ustadoh ja, Debora, dok ne ustadoh kao majka Izraelu.
8 – Tuđe bogove sebi izabraše, i zato im rat stade pred vrata. Za pet gradova ne bi nijednog štita! Nijednog kralja za četrdeset tisuća u Izraelu!
9 – Srce moje kuca za vođe izraelske, za narod što dragovoljno u boj kreće! Blagoslivljajte Jahvu!
10 – Vi koji na bijelim jašete magaricama, na sagovima sjedeći, i vi koji hodite putovima, pjevajte,

Suci 5: 11 – 15

11 – uz povike razdraganih pastira kod pojila. Neka se slave dobročinstva Jahvina i vladavina njegova Izraelom! I narod Jahvin siđe na vrata.
12 – Probudi se, Deboro, ustani! Ustani, pjesmu zapjevaj! Hrabro! Ustani, Barače, vodi u roblje porobljivače svoje, sine Abinoamov!
13 – Tad siđe na vrata Izrael, narod Jahvin pohrli junački.
14 – Iz Efrajima potekoše u dolinu, za njima stiže među čete tvoje Benjamin. Iz Makira stupaju glavari, iz Zebuluna oni što nose štap zapovjednički.
15 – Knezovi Jisakarovi s Deborom bjehu, a Naftali pođe s Barakom, pohrli da ga stigne u dolini. Kod Rubenovih potoka dugo se savjetuju.

NE PROPUSTI  Psalmi 95 i 96: Biblija i Stari zavjet

Knjiga o Sucima 5: 16 – 20

16 – Zašto si ostao u torovima da slušaš sred stada svirku frule? Kod Rubenovih potoka dugo se savjetuju.
17 – Gilead osta s onu stranu Jordana. A zašto je Dan na stranim lađama? Zašto na obali mora Ašer sjedi, mirno prebiva u svojim zaljevima?
18 – Zebulun je narod što prkosi smrti s Naftalijem, na visoravnima.
19 – Došli su kraljevi, boj zametnuli, boj bili kraljevi kanaanski, u Tanaku, na vodi megidskoj, al’ ni mrve srebra ne dobiše.
20 – Sa nebeskih staza vojevahu, vojevahu zvijezde prot’ Siseri.

Suci 5: 21 – 25

21 – Sve otplavi potok Kišon, potok Kišon pradavni. Gazi čvrsto, moja dušo!
22 – Topot silan odjekuje: jure borci na konjima!
23 – “Proklinjite Meroz,” Anđeo će Jahvin, “proklinjite žitelje njegove što Jahvi nisu u pomoć pritekli, u pomoć Jahvi s junacima.”
24 – Blagoslovljena među ženama bila Jaela, žena Hebera Kenijca, među ženama šatora nek’ je slavljena!
25 – On vode zaiska, mlijeka mu ona dade, u zdjelu dragocjenu nali mu povlake.

Suci 5: 26 – 31

26 – Rukom lijevom za klinom segnu, a desnom za čekićem kovačkim. Udari Siseru, glavu mu razmrska, probode mu, razbi sljepoočicu.
27 – Do nogu pade joj, sruši se, leže, do nogu pade joj, sruši se; i gdje pade, mrtav osta.
28 – Kroz prozor motri Siserina mati, kroz prozor motri, na rešetku jada: “Dugo mu se kola ne vraćaju: što im je zapreg tako spor?”
29 – Najmudrija zbori joj dvorkinja, sebi samoj ona odgovara:
30 – “Plijen su našli pa ga dijele: po djevojku na ratnika, po djevojku i po dvije, halju-dvije za Siseru, vezen rubac za moj vrat!”
31 – Tako neka ginu, Jahve, svi neprijatelji tvoji! A oni koji te ljube nek budu kao sunce kada se diže u svojemu sjaju! I zemlja bijaše mirna četrdeset godina.

NE PROPUSTI  Knjiga Izlaska 28: Biblija i Stari zavjet

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga o Sucima 5? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: