Knjiga Sirahova 48: Biblija i Stari zavjet

Knjiga Sirahova 48: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Sir 48

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga Sirahova 48. Knjiga Sirahova jedna je od knjiga Svetoga pisma, dio Staroga zavjeta. Pripada u deuterokanonske knjige. Kratica knjige je Sir. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – NASLOVNICA

Knjiga Sirahova 48

Sir 48: 1 – 5

1 – I usta prorok Ilija kao oganj, riječ mu plamtjela kao buktinja.
2 – On je na njih donio glad i revnošću je svojom umanjio njihov broj.
3 – Po riječi je Božjoj nebo zatvorio i tri puta oganj s neba sveo.
4 – Kako li si strašan bio, Ilija, u čudesima svojim! I može li se itko dičiti koliko ti?
5 – Podigao si mrtva od smrti iz Podzemlja po riječi Svevišnjeg.

Sir 48: 6 – 10

6 – Bacio si u propast kraljeve i vukao odličnike s odra njihova.
7 – Na Sinaju si čuo ukore i sud osvetni na Horebu.
8 – Pomazao si kraljeve osvetničke i proroka sebi za nasljednika.
9 – Podignut si bio u vihoru ognja, u kolima s plamenim konjima.
10 – Određen si u prijetnjama budućim da umiriš srdžbu Božju prije no što ona provali, da obratiš srca otačka sinovima i da obnoviš plemena Jakovljeva.

Knjiga Sirahova 48: 11 – 15

11 – Blago onomu koji će te vidjeti i onima koji su usnuli u ljubavi, jer i mi ćemo posjedovati život.
12 – Kad je vihor zastro Iliju, napuni se duhom njegovim Elizej: za života ga nijedan vladar ne mogaše pobijediti i nitko ga ne mogaše podjarmiti.
13 – Ništa mu ne bijaše teško, i iz groba mu je tijelo prorokovalo.
14 – Za života je čudesa činio, a u smrti svojoj djela divotna.
15 – Ali se kraj svega toga narod nije pokajao niti se ostavio grijeha svojih, dok ne bi izagnan iz domaje i rasijan po svim zemljama svijeta;

Sir 48: 16 – 20

16 – samo je nešto ljudi ostalo, s vladarom iz kuće Davidove. Neki su od njih pravo činili pred Gospodom, a drugi opet gomilahu grijeh na grijeh.
17 – Ezekija utvrdi grad svoj i dovede vodu sred njega, željezom prokopa pećine i sagradi spremišta vodena.
18 – Za vijeka se njegova diže Sanherib i posla Rabsaka, koji diže ruku na Sion i u oholosti svojoj huljaše.
19 – Tada su im drhtala srca i ruke i podnosili su muke kao žene u trudovima;
20 – ali prizvaše milostivog Boga i podigoše ruke svoje prema njemu. I Sveti je s neba brzo uslišio njihov glas i spasio ih rukom Izaijinom,

Knjiga Sirahova 48: 21 – 25

21 – razbio je logor asirski, i njegov ih anđeo sve pobi.
22 – Jer je Ezekija činio što je Gospodu milo i držao se putova Davida, oca svojeg, kako mu je zapovjedio prorok Izaija, velik i pouzdan u viđenju svojem.
23 – U dane se njegove sunce povratilo, on je kralju produžio život.
24 – U silini duha vidio je stvari posljednje i tješio je žalobne na Sionu.
25 – Objavio je budućnost sve do kraja vremena i najavio tajne stvari prije nego se dogodiše.

Da li vam se sviđa poglavlje Knjiga Sirahova 48? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: