Značenje riječi Fiziologija

Značenje riječi Fiziologija - Šta znači riječ Fiziologija
Saznajte značenje riječi Fiziologija

Ispod možete pročitati šta znači riječ Fiziologija, odnosno značenje riječi Fiziologija. Ako vas zanima još značenja pojedinih pojmova, upišite u pretragu npr. “šta znači riječ Fizika” ili “Značenje riječi Fizika” ili samo jednu riječ određenog pojma i kliknite “Search”. Ako vas zanima, možete pročitati nešto o svemirskim nadzirateljima.

Kratko značenje riječi Fiziologija

Fiziologija je pojam kojim su se prvo, još od Aristotela pokušavale objašnjavati funkcije prirodnih pojava, tražeći njihov uzrok. U moderno doba, fiziologija je znanost koja proučava organe i njihovo djelovanje u organizmu.

Pročitaj još: Definicija

Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma.

U matematici, za svaki matematički pojam postoji definicija, osim za pojam skup. Skup se uzima kao pojam koji je sam po sebi jasan i to je osnovni matematički pojam.

U logici, definicija (lat. definitio: ograničenje, određenje) je izraz kojim se određuje sadržaj nekog pojma točno i jednosmisleno s pomoću najbližega višega rodnog pojma (genus proximum) i specifične razlike (differentia specifica). Sasoji se od definienduma (onog što definira) i definiensa (onoga čime se definira). Definicija ne smije biti cirkularna, pojam koji se javlja u definiendumu; ne smije se pojaviti u definiensu.

Na području leksikografije i enciklopedike, definicija je neizostavni dio svakog leksikografskog i enciklopedičkog članka. Od glave članka odvojena je zarezom, nema pomoćnog glagola niti uputnica. Rabe se samo poznati pojmovi ili pojmovi koji su objašnjeni pod tim nazivom u djelu.

U širem smislu, definicija je svaki izraz koji pobliže određuje ili objašnjava značenje riječi ili fraze.

IZVOR: Wikipedija

Organizam

Pojam organizam koristi se općenito za materijalne ili idejne sustave čiji se dijelovi (organi) nalaze u složenim odnosima uzajamne ovisnosti. Ti odnosi obilježeni su prije svega pojavom da svaki pojedini dio djeluje u službi cijelog sklopa, dok obratno, cjelina djeluje u smislu održavanja svih svojih dijelova ili funkcija.

Pojam se koristi u društvenim znanostima (država je također svojevrstan organizam), prirodnim znanostima (organizam (biologija).

IZVOR: Wikipedija

Možda će vas zanimati i ovo: