Djela apostolska 15: Biblija i Novi zavjet

Djela apostolska 15: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Djela apostolska 15. Djela apostolska pripadaju u Povijesne knjige Novoga zavjeta. Napisao ih je sv. Luka. Opisuju širenje kršćanstva i prve kršćane. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Djela apostolska 15

1 – Uto neki siđoše iz Judeje i počeše učiti braću: “Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti.”
2 – Kad između njih te Pavla i Barnabe nasta prepirka i raspra nemalena, odrediše da Pavao i Barnaba i još neki drugi između njih uzađu u Jeruzalem k apostolima i starješinama poradi tog pitanja.
3 – Oni su dakle, ispraćeni od Crkve, prolazili kroz Feniciju i Samariju pripovijedajući o obraćenju pogana i donoseći svoj braći veliku radost.
4 – Kada pak stigoše u Jeruzalem, primi ih Crkva, apostoli i starješine. Ispripovjediše što sve Bog učini po njima.
5 – Onda ustanu neki od onih što iz farizejske sljedbe bijahu prigrlili vjeru pa reknu: “Treba ih obrezati i zapovjediti im da opslužuju Zakon Mojsijev.”

6 – 10

6 – Nato se apostoli i starješine sastanu da to razmotre.
7 – Nakon duge raspre ustade Petar i reče im: “Braćo, vi znate kako me Bog od najprvih dana između vas izabra da iz mojih usta pogani čuju riječ evanđelja i uzvjeruju.
8 – I Bog, Poznavatelj srdaca, posvjedoči za njih: dade im Duha Svetoga kao i nama.
9 – Nikakve razlike nije pravio između nas i njih: vjerom očisti njihova srca.
10 – Što dakle sada iskušavate Boga stavljajući učenicima na vrat jaram kojeg ni oci naši ni mi nismo mogli nositi?

11 – 15

11 – Vjerujemo, naprotiv: po milosti smo Gospodina Isusa spašeni, baš kao i oni.”
12 – Nato sve mnoštvo umuknu. Slušali su Barnabu i Pavla koji pripovijedahu kolika je znamenja i čudesa Bog po njima učinio među poganima.
13 – Kad oni ušutješe, progovori Jakov: “Poslušajte me, braćo!
14 – Šimun je izložio kako se Bog već na početku pobrinu između pogana uzeti narod imenu svojemu.
15 – S time su u skladu riječi Proroka. Ovako je doista pisano:

NE PROPUSTI  Prva knjiga o kraljevima 8: Biblija i Stari zavjet

16 – 20

16 – Nakon toga vratit ću se i opet podići pali šator Davidov, iz ruševina ga podići, opet ga sazidati
17 – da preostali ljudi potraže Gospodina i svi pogani na koje je zazvano ime moje, govori Gospodin, koji to
18 – obznanjuje odvijeka.
19 – Zato smatram da ne valja dodijavati onima koji se s poganstva obraćaju k Bogu,
20 – nego im poručiti da se uzdržavaju od mesa okaljana idolima, od bludništva, od udavljenoga i od krvi.

21 – 25

21 – Ta Mojsije od pradavnih naraštaja ima po gradovima propovjednike koji ga u sinagogama svake subote čitaju.”
22 – Tad apostoli i starješine zajedno sa svom Crkvom zaključe izabrati neke muževe između sebe i poslati ih u Antiohiju s Pavlom i Barnabom. Bijahu to Juda zvani Barsaba, i Sila, muževi vodeći među braćom.
23 – Po njima pošalju ovo pismo: “Apostoli i starješine, braća, braći iz poganstva po Antiohiji, Siriji i Ciliciji – pozdrav!”
24 – “Budući da smo čuli kako vas neki od naših, ali bez našega naloga, nekakvim izjavama smetoše i duše vam uznemiriše,
25 – zaključismo jednodušno izabrati neke muževe i poslati ih k vama zajedno s našim ljubljenim Barnabom i Pavlom,

26 – 30

26 – ljudima koji su svoje živote izložili za ime Gospodina našega Isusa Krista.
27 – Šaljemo vam dakle Judu i Silu. Oni će vam i usmeno priopćiti to isto.
28 – Zaključismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno:
29 – uzdržavati se od mesa žrtvovana idolima, od krvi, od udavljenoga i od bludništva. Budete li se toga držali, dobro ćete učiniti. Živjeli!”
30 – Oni su se dakle oprostili i sišli u Antiohiju; sabrali su mnoštvo i predali pismo.

NE PROPUSTI  Oprost grijeha i tko ih može otpuštati doli Bog jedini

31 – 35

31 – Kad ga pročitaše, svi se obradovaše zbog ohrabrenja.
32 – Juda i Sila, i sami proroci, mnogim riječima ohrabriše i utvrdiše braću.
33 – Neko se vrijeme zadrže pa se onda s mirom od braće vrate onima koji ih poslaše.
34 – /
35 – A Pavao i Barnaba ostadoše u Antiohiji naučavajući i navješćujući zajedno s mnogima drugima riječ Gospodnju.

36 – 41

36 – Nakon nekog vremena reče Pavao Barnabi: “Vratimo se i pohodimo braću po svim gradovima u kojima smo navješćivali riječ Gospodnju, da vidimo kako su!”
37 – Barnaba je htio povesti i Ivana zvanog Marko.
38 – Pavao pak nije smatrao uputnim sa sobom voditi onoga koji se u Pamfiliji odvojio od njih te nije s njima pošao na djelo.
39 – Spopade ih takva ogorčenost da se raziđoše: Barnaba povede Marka i otplovi na Cipar,
40 – a Pavao sebi izabra Silu pa od braće povjeren milosti Gospodnjoj
41 – proputova Siriju i Ciliciju, utvrđujući Crkve.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Djela apostolska 15? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.