Evanđelje po Ivanu 9: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Ivanu 9: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Ivanu 9. Evanđelje po Ivanu četvrto je evanđelje po redu i u većoj se mjeri razlikuje od prva tri evanđelja, takozvanih Sinoptika (po Mateju, Marku i Luki). Napisano je oko 100. godine i po vremenu pisanja je posljednje kanonsko evanđelje. Ako u tekstu ispod ima bilo kakvih grešaka, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Ivanu 9

1 – Prolazeći ugleda čovjeka slijepa od rođenja.
2 – Zapitaše ga njegovi učenici: “Učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio?”
3 – Odgovori Isus: “Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja.”
4 – “Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla. Dolazi noć, kad nitko ne može raditi.
5 – Dok sam na svijetu, svjetlost sam svijeta.”

6 – 10

6 – To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal pa mu kalom premaza oči.
7 – I reče mu: “Idi, operi se u kupalištu Siloamu!” – što znači “Poslanik.” Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući.
8 – Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosjaka govorili su: “Nije li to onaj koji je sjedio i prosio?”
9 – Jedni su govorili: “On je.” Drugi opet: “Nije, nego mu je sličan.” On je sam tvrdio: “Da, ja sam!”
10 – Nato ga upitaše: “Kako su ti se otvorile oči?”

11 – 15

11 – On odgovori: “Čovjek koji se zove Isus načini kal, premaza mi oči i reče mi: ‘Idi u Siloam i operi se.’ Odoh dakle, oprah se i progledah.”
12 – Rekoše mu: “Gdje je on?” Odgovori: “Ne znam.”
13 – Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima.
14 – A toga dana kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota.
15 – Farizeji ga počeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reče: “Stavio mi kal na oči i ja se oprah – i evo vidim.”

16 – 20

16 – Nato neki između farizeja rekoše: “Nije taj čovjek od Boga: ne pazi na subotu.” Drugi su pak govorili: “A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja?” I nastade među njima podvojenost.
17 – Zatim ponovno upitaju slijepca: “A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči!” On odgovori: “Prorok je!”
18 – Židovi ipak ne vjerovahu da on bijaše slijep i da je progledao dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao
19 – i upitaše ih: “Je li ovo vaš sin za kojega tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi?”
20 – Njegovi roditelji odvrate: “Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio.

21 – 25

21 – A kako sada vidi, to mi ne znamo; i tko mu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte! Punoljetan je: neka sam o sebi govori!”
22 – Rekoše tako njegovi roditelji jer su se bojali Židova. Židovi se doista već bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopćiti svaki koji njega prizna Kristom.
23 – Zbog toga rekoše njegovi roditelji: “Punoljetan je, njega pitajte!”
24 – Pozvaše stoga po drugi put čovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu: “Podaj slavu Bogu! Mi znamo da je taj čovjek grešnik!”
25 – Nato im on odgovori: “Je li grešnik, ja ne znam. Jedno znam: slijep sam bio, a sada vidim.”

26 – 30

26 – Rekoše mu opet: “Što ti učini? Kako ti otvori oči?”
27 – Odgovori im: “Već vam rekoh i ne poslušaste me. Što opet hoćete čuti? Da ne kanite i vi postati njegovim učenicima?”
28 – Nato ga oni izgrdiše i rekoše: “Ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi.
29 – Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je.”
30 – Odgovori im čovjek: “Pa to i jest čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči.

31 – 35

31 – Znamo da Bog grešnike ne uslišava; nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, toga uslišava.
32 – Odvijeka se nije čulo da bi tko otvorio oči slijepcu od rođenja.
33 – Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao činiti ništa”.
34 – Odgovore mu: “Sav si se u grijesima rodio, i ti nas da učiš?” i izbaciše ga.
35 – Dočuo Isus da su onoga izbacili pa ga nađe i reče mu: “Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?”

36 – 41

36 – On odgovori: “A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?”
37 – Reče mu Isus: “Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!”
38 – A on reče: “Vjerujem, Gospodine!” I baci se ničice preda nj.
39 – Tada Isus reče: “Radi suda dođoh na ovaj svijet: da progledaju koji ne vide, a koji vide, da oslijepe!”
40 – Čuli to neki od farizeja koji su bili s njime pa ga upitaju: “Zar smo i mi slijepi?”
41 – Isus im odgovori: “Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: ‘Vidimo’ pa grijeh vaš ostaje.”

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Ivanu 9? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: