Evanđelje po Mateju 25: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Mateju 25: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Mateju 25. Evanđelje po Mateju jedno je od četiriju kanonskih evanđelja Novoga Zavjeta. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo ukloniti sve nedostatke u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Mateju 25

1 – “Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku.
2 – Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih.
3 – Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja.
4 – Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja.”
5 – “Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše.

6 – 10

6 – O ponoći nasta vika: ‘Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’
7 – Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke.
8 – Lude tada rekoše mudrima: ‘Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’
9 – Mudre im odgovore: ‘Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!'”
10 – “Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata.

11 – 15

11 – Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ‘Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’
12 – A on im odgovori: ‘Zaista kažem vam, ne poznam vas!’
13 – Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!”
14 – “Doista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak.
15 – Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti.

16 – 20

16 – I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet.
17 – Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva.
18 – Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov.”
19 – “Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun.
20 – Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’

NE PROPUSTI  Prva knjiga o Samuelu 18: Biblija i Stari zavjet

21 – 25

21 – Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!'”
22 – “Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’
23 – Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.'”
24 – “A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao.
25 – Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’

26 – 30

26 – A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao!
27 – Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.'”
28 – “‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset.
29 – Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima.
30 – A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.'”

31 – 35

31 – “Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje.
32 – I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.
33 – Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.”
34 – “Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!
35 – Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me;

NE PROPUSTI  Knjiga Sirahova 15: Biblija i Stari zavjet

36 – 40

36 – gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.'”
37 – “Tada će mu pravednici odgovoriti: ‘Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te?
38 – Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te?
39 – Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’
40 – A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'”

41 – 46

41 – “Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim!
42 – Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti;
43 – stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!'”
44 – “Tada će mu i oni odgovoriti: ‘Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’
45 – Tada će im on odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.'”
46 – “I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.”

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Mateju 25? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: