Katolička ispovijed je sakrament pomirenja

Katolička ispovijed vjere: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti svoj pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno Srce presvete Bogorodice Marije. Amen.

Katolička ispovijed je sakrament pomirenja
Kršćanska vjera

Katolička ispovijed je bitna

Po sakramentu krštenja dobili smo novi, božanski život. Međutim, zbog krhkosti i slabosti ljudske naravi, događa se da novi život Božjeg djeteta oslabi, a grijehom se može čak i izgubiti. Grijeh je najteže zlo za čovjeka, za Crkvu i čitav svijet. Njime se nanosi velika uvreda Božjoj časti i ljubavi, vlastitome dostojanstvu i duhovnom zdravlju Crkve. “Liječnik naših duša i tijela” (KKC 1421) poziva nas i nakon krštenja stalno na obraćenje. Htio je da njegova Crkva nastavi liječiti i spašavati svoje članove, da ih pomiruje s Bogom i Crkvom. Zato je ustanovio poseban sakrament za oproštenje grijeha učinjenih nakon krštenja, kad je, na dan uskrsnuća, rekao apostolima: “Primite Duha Svetoga.

Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im” (Iv 20, 22 – 23). Zovemo ga sakramentom obraćenja, pokore, ispovijedi, oproštenja i sakrament pomirenja jer se njime sakramentalno ostvaruje Isusov poziv na obraćenje; jer posvećuje grešnikov put obraćenja, kajanja i zadovoljštine; jer je njegov bitni dio priznanje grijeha pred svećenikom; jer po njemu Bog daje pokorniku oproštenje i mir; jer se po njemu grešniku dariva “ljubav Boga pomiritelja” (KKC 1424). Za valjanu ispovijed pokorniku je potrebno kajanje, što je žaljenje nad počinjenim grijesima i odluka da ubuduće neće griješiti, očitovanje grijeha svećeniku i odluka da će prigrliti plodonosnu zadovoljštinu kako bi se što više suobličio Kristu.

Red pomirenja

Kad imaš pristupiti k sakramentu pomirenja, nastoj to uvijek činiti sa živom vjerom, pribrano, skrušeno. Ako se u tvojoj župnoj zajednici obavlja pokorničko slavlje, nastoj se svakako priključiti. Ako se takvo slavlje ne obavlja ili mu se ne možeš pridružiti, onda se nastoj što bolje pribrati, probuditi u srcu čuvstva vjere i ljubavi prema Bogu, bol i kajanje za grijehe. Moli Duha Svetoga da te u tome svetom činu rasvijetli i pomogne. Zazovi i Blaženu Djevicu Mariju, svoje sv. zaštitnike, da te svojim zagovorom štite. Nakon toga pomno razmisli i ispitaj se! U ispovijedi govori samo grijehe, ne i dobra djela! Nisi došao hvaliti se!

Molitva prije ispovijedi

Raspeti moj Spasitelju! Evo pred Tobom i pred Tvojim namjesnikom iznosim sve svoje grijehe. Priznajem da ne zaslužujem oproštenja jer sam Te mnogo i često vrijeđao. Ali Te molim, sjeti se svoje muke i neizmjernih zasluga svoga Križa pa mi se smiluj i oprosti. Vrlo mi je žao što sam griješeći uvrijedio Tvoju neizmjernu dobrotu. Odlučujem, uz pomoć Tvoje milosti, da Te više neću nikakvim hotimičnim grijehom uvrijediti. Presveta Djevice Marijo, Majko milosrđa, isprosi mi od Isusa milosrđe i oproštenje. Bože, milostiv budi meni grešniku! Gospodine, nemoj nam vratiti prema grijesima našim, koje počinismo, niti prema nepravdama našim.

Priprema za ispovijed

Pristupaš li sakramentu pokore s iskrenom željom obnove života i dubljeg prijateljstva s Bogom? Kada je bila posljednja tvoja katolička ispovijed? Jesi li mirne savjesti s obzirom na dosadašnje ispovijedi? Da nisi katkada što zaboravio ili zatajio na ispovijedi? Jesi li se uvijek iskreno pokajao? Da se nisi možda u grijehu pričestio? Jesi izvršio naloženu pokoru? Jesi li štetu nadoknadio ili nepravdu ispravio? Jesi li se trudio popraviti svoj život da bude u skladu s Evanđeljem? Imaš li što tuđe, što nisi vratio? Jesi li u miru sa svakim? Živiš li možda u grešnoj prigodi?

Zatim promisli, prema Božjim zapovijedima, što si sagriješio mišlju, riječju, djelom i propustom.

Ispit savjesti (1)

 1. Molitva – vjera. Redovita molitva i ona za obiteljskim stolom – ima li je? Praznovjerje, vračke – postoje li čini koje me udaljuju od Boga?
 2. Psovka. Vrijeđanje Boga i svetaca psovkom, kletvama i pogrdnim riječima – koliko puta? Proklinjanje, krivo zaklinjanje? Loša navika prostačkoga govora? Ime Božje kao poštapalica?
 3. Sveta misa nedjeljom i blagdanom. Nedolazak na nedjeljnu misu – stvar loše navike ili lijenosti? Dan Gospodnji – rad ili odmor?
 4. Roditelji – stariji. Ljubav i poštovanje prema roditeljima nalaže pomoć, brigu i posjećivanje roditelja – činim li tako? Ili ih možda vrijeđam i odbacujem? Neposluh?
 5. Svađa. Osveta, svađa, izrugivanje, nasilje – možda je to moj način na koji se odnosim prema drugima? Čuvam li svoje zdravlje? Alkohol, cigarete, droga?
 6. Besramno. Loše misli, riječi, djela, odnos prije braka, nevjernost bračnom drugu – zaslužuje li moje i tuđe tijelo veće poštovanje?
 7. Krađa – šteta. Krasti, pronevjeriti, pomoći drugima ukrasti i prevariti, ne vratiti posuđeno – mogu li ostati mirne savjesti? Otimati tuđe, štetu činiti na zajedničkom dobru, uništavati?
 8. Laž. Neprestano prigovaranje, laž, kleveta, iznošenje neistine o drugima – je li to sadržaj mojeg razgovora s drugima? Čuvam li povjerenu tajnu, držim li zadana obećanja?
 9. Post. Čista srijeda, Veliki petak, korizma – postim li u te dane? Spremnost pomoći drugima?
 10. Drugi grijesi. Neumjerenost u jelu i piću, droga, karte, loše društvo, škrtost, uzaludno trošenje vremena – mogu li takav stati pred tebe i svoju obitelj? Planirati život obitelji abortusom, druge nagovarati na pobačaj…

Ako se radi o teškim grijesima, nastoj reći i njihov broj. Promisli da bi ovo mogla biti tvoja posljednja katolička ispovijed, pa se skrušeno pokaj: reci Bogu da ti je žao što si ga uvrijedio, moli ga da ti oprosti i odluči da više nećeš griješiti, da ćeš se čuvati bliže grešne prigode.

Ispit savjesti (2)

Život s Bogom

 1. Vjerujem li iskreno u Boga? Nastojim li bolje upoznati svoju vjeru čitanjem, slušanjem, izbjegavanjem onoga što vjeri može naštetiti?
 2. Molim li dnevno?
 3. Jesam li Boga uvrijedio psovkom? Pogrđivao Majku Božju i svece? Koliko sam nastojao odviknuti se od takvih navika?
 4. Sudjelujem li nedjeljom i blagdanom na svetoj misi? Jesam li se za Uskrs ispovjedio i pričestio? Poštujem li nedjeljni počinak?

Život s bližnjima

 1. Poštujem li ljude s kojima živim? Kakvo je moje vladanje prema njima? Jesam li bio zloban i neiskren?
 2. Kakvo je moje ponašanje u obitelji? Nastojim li biti strpljiv, ljubazan, uslužan?
 3. Život u braku: trudim li se razumjeti bračnog druga, biti prema njemu iskren, nesebičan i dobronamjeran?
 4. Volim li zaista svoju djecu? Jesam li prema njima pravedan? Brinem li se za vjerski odgoj svoje djece i kršćansku praksu u svojoj obitelji?
 5. Pomažem li starije, nemoćne, siromašne, bolesne…?
 6. Sudjelujem li u životu svoje župe primjerom kršćanskog života, suradnjom u događajima, prilozima u obnovama crkvenih objekata? Vršim li uredno svoje građanske dužnosti?
 7. Jesam li u svome radu marljiv, savjestan, pouzdan i pošten?
 8. Govorim li istinu ili se predajem lažima, klevetama i ogovaranju?
 9. Jesam li naškodio tuđem životu, zdravlju i dobrom glasu? Ponašam li se neodgovorno u prometu? Jesam li drugoga nagovarao na grijeh? Jesam li se svađao, mrzio, osvećivao? Nastojim li oprostiti?
 10. Jesam li krao, oštetio i prevario bližnjega ili ustanovu? Jesam li tuđu stvar vratio i učinjenu štetu nadoknadio?

Odnos prema samom sebi

 1. Brinem li se za svoj duhovni napredak, razvijam li svoju vjeru molitvom, čitanjem vjerskog štiva, primanjem sakramenata, sudjelovanjem u bogoslužju i radu župne zajednice kojoj pripadam?
 2. Borim li se protiv svojih pogrešaka i zlih sklonosti? Jesam li bio neumjeren u jelu ili piću? Jesam li sebe oholo isticao, a druge ponižavao i omalovažavao?
 3. Kako sam upotrebljavao vrijeme, snage i sposobnosti koje imam od Boga?
 4. Jesam li strpljiv u svojoj bolesti i neprilikama života?
 5. Jesam li poštivao svoje tijelo ili mu škodio neumjerenošću i zadovoljavanjem strastima? Jesam li sebe okaljao bestidnošću u mislima, riječima, djelima? Jesam li posjećivao zabave protivne ljudskoj i kršćanskoj čestitosti? Jesam li druge navodio na grijeh?

Red pomirenja (katolička ispovijed u ispovjedaonici)

Kad dođeš pred svećenika, pozdravi:

Hvaljen Isus i Marija!

Zatim se prekriži:

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Tada će svećenik nastaviti:

Božje nam svjetlo sjaji… (ili slično)

Kad svećenik završi, ti odgovori:

Amen.

Kaži kad si se zadnji put ispovjedio i jesi li izvršio pokoru? Možeš to ovim riječima:

Zadnji put sam se ispovjedi(o)la… (prije koliko dana, tjedana). Pokoru sam izvrši(o)la. Sagriješi(o)la sam:

Zatim nastavi kazivati svoje grijehe. Najlakše ćeš to učiniti redom kako si se pripravljao u ispitu savjesti.

 1. Molitva? – Vjera?
 2. Psovka i kletva?
 3. Sveta Misa?
 4. Roditelji i stariji?
 5. Svađa?
 6. Besramno?
 7. Krađa? – Šteta?
 8. Laž?
 9. Drugi grijesi?

Kad završiš, možeš reći:

– Više se ne sjećam. Molim pokoru i odrješenje od grijeha.

Onda pozorno slušaj što će te svećenik pitati i što će ti savjetovati. Zapamti naređenu pokoru. Na kraju se pokaj ovim ili sličnim riječima:

– Kajem se od sveg srca što uvrijedih Boga, najveće i najmilije dobro. Mrzim sve svoje grijehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da neću više griješiti.

Ili: – Oče, sagriješih pred Tobom. Nisam dostojan zvati se Tvojim sinom. Smiluj se meni grešniku.

Ili: – Bože, dobri Oče, žao mi je za sve zlo što ga učinih i dobro koje propustih. Iskreno ću se truditi da budem bolji. Pomozi mi da živim u Tvome svjetlu i radosti.

Tada svećenik ispruži ruke (barem desnicu) nad tvojom glavom i moli: – Bog, milosrdni Otac, pomirio je sa sobom svijet smrću i uskrsnućem svojega Sina i izlio je Duha Svetoga za otpuštenje grijeha. Neka ti po služenju Crkve On udijeli oproštenje i mir. I ja te odrješujem od grijeha tvojih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Tada se prekriži i odgovori: – Amen.

Poslije odrješenja svećenik govori: – Hvalite Gospodina jer je dobar.

Ti nadodaj: – Vječna je ljubav njegova.

Svećenik završi: – Gospodin ti je otpustio grijehe. Idi u miru.

Ti odgovori: – Bogu hvala.

Kada završi katolička ispovijed iziđi iz ispovjedaonice. Zahvali Bogu što ti je oprostio grijehe.

Molitva nakon što završi katolička ispovijed

Milosrdni moj Spasitelju, od svega Ti srca zahvaljujem što si mi grijehe oprostio i opet me primio u broj svojih odabranika. Udijeli mi, molim Te, milost da do kraja svoga života ustrajem u dobrim odlukama i da se više nikada na grijehe ne povratim. Da Ti se pokažem zahvalnim i dam neku zadovoljštinu za svoje nevjernosti, predajem Ti svoje srce i potpuno se Tebi posvećujem. S pomoću Tvojom, obećajem da više neću griješiti.

O Marijo, predobra moja Majko, štiti me i pomozi da sve do smrti Bogu vjerno služim. Amen.

Sjeti se pokore. Ako ti je zadana molitva, izmoli je.

Moje dobre odluke

 1. Niti jedan dan bez molitve.
 2. Niti jedna nedjelja i blagdan bez svete Mise.
 3. Što češće na ispovijed i pričest.
 4. Poštivati roditelje i starije.
 5. Svima davati dobar primjer.
 6. Čuvati se lošeg društva, knjiga i filmova.
 7. Prema svakome biti dobar i susretljiv.
 8. Rado opraštati uvrede.
 9. Biti apostol svete vjere.
 10. Gajiti pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji.
 11. Slušati glas svoje savjesti.
 • Božje oko uvijek me gleda, sakrit mu se ništa ne da!

Možda će vas zanimati i ovo: