Kuran poglavlje 53: An-Nagm – Zvijezda (Mekka – 62 ajeta)

Kuran poglavlje 53: An-Nagm - Zvijezda (Mekka - 62 ajeta)
Vjera i religija – Kuran

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 53, An-Nagm – Zvijezda (Mekka – 62 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani vjeruju da je knjiga objava Božjih riječi preko poslanika Muhameda. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Sva poglavlja Kurana – MENU

Kuran poglavlje 53

An-Nagm – Zvijezda (Mekka – 62 ajeta)

Tako Mi zvijezde kad zalazi,

vaš drug nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!

On ne govori po hiru svome –

to je samo Objava koja mu se obznanjuje,

uči ga Jedan ogromne snage,

Kuran 53: 6 – 10 ajeta

razboriti, koji se pojavio u liku svome

na obzorju najvišem,

zatim se približio, pa nadnio –

blizu koliko dva luka ili bliže –

i objavio robu Njegovu ono što je objavio,

Kuran poglavlje 53: 11 – 15 ajeta

srce nije poreklo ono što je vidio,

pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio?

On Ga je i drugi put vidio,

kod Sidretu-l-muntehaa,

kod kojeg je džennetsko prebivalište,

Kuran 53: 16 – 20 ajeta

kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo –

pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio,

vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.

Šta kažete o Latu i Uzzau

i Menatu, trećoj, najmanje cijenjenoj? –

Kuran 53: 21 – 25 ajeta

Zar su za vas sinovi, a za Njega kćeri?!

To bi tada bila podjela nepravedna.

To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.

NE PROPUSTI  Mudre izreke 1: Biblija i Stari zavjet

Ne može čovjek ostvariti sve što poželi,

Allahu pripada i ovaj i onaj svijet!

Kuran 53: 26 – 30 ajeta

A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan.

Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim,

a o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi.

Zato se ti okani onoga koji Kur’an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi –

to je vrhunac njihova znanja – Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na pravome putu.

Kuran poglavlje 53: 31 – 35 ajeta

Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji – da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro,

one koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a grijehove bezazlene On će oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo prašta – On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših; zato se ne hvališite bezgrješnošću svojom – On dobro zna onoga koji se grijeha kloni.

Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava

i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati,

zna li on ono što je skriveno, pa vidi?

Kuran 53: 36 – 40 ajeta

Zar on nije obaviješten o onome šta se nalazi u listovima Musaovim

i Ibrahimovim – koji je obaveze potpuno ispunjavao –

da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi,

NE PROPUSTI  Egzorcizam ili istjerivanje đavla: Kako se obavlja?

i da je čovjekovo samo ono što sam uradi,

i da će se trud njegov, sigurno, iskazati,

Kuran 53: 41 – 45 ajeta

i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti,

i da će se Gospodaru tvome ponovo vratiti,

i da On na smijeh i na plač navodi,

i da On usmrćuje i oživljava

i da On par, muško i žensko, stvara

Kuran 53: 46 – 50 ajeta

od kapi sjemena kad se izbaci;

i da će ih On ponovo oživiti,

i da On daje bogatstvo i moć da stječu,

i da je On Sirijusa Gospodar,

i da je On drevni narod Ad uništio,

Kuran poglavlje 53: 51 – 55 ajeta

i Semud, i da nikog nije poštedio,

i još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio;

i prevrnuta naselja On je prevrnuo,

i snašlo ih je ono što ih je snašlo

pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš?

Kuran 53: 56 – 62 ajeta

Ovaj Kur’an je opomena kao i prijašnje opomene:

Smak svijeta se približava,

Allah će ga jedini otkriti!

Pa zar se ovom govoru iščuđavate –

i smijete se, a ne plačete –

gordo dignutih glava?

Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!

Koji su vama najljepši dijelovi iz Kuran poglavlje 53? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.