Kuran 98 i 99: Al-Bayyina – Dokaz jasni i Az-Zizal – Zemljotres

Kuran 98 i 99: Al-Bayyina - Dokaz jasni i Az-Zizal - Zemljotres
Vjera i religija – Kuran

Ispod možete pročitati Kuran 98 i 99, Al-Bayyina – Dokaz jasni (Medina – 8 ajeta) i Az-Zizal – Zemljotres (Medina – 8 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani vjeruju da je ona objava Božjih riječi preko poslanika Muhameda. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Sva poglavlja Kurana – MENU

Kuran 98 i 99

98. Al-Bayyina – Dokaz jasni (Medina – 8 ajeta)

Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni;

od Allaha Poslanik, koji čita listove čiste,

u kojima su propisi ispravni.

A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni,

Kuran 98: 5 – 8 ajeta

a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.

Oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; oni su najgora stvorenja.

A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja,

njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.

99. Az-Zizal – Zemljotres (Medina – 8 ajeta)

Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese

i kada Zemlja izbaci terete svoje,

i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” –

toga Dana će ona vijesti svoje kazivati

jer će joj Gospodar tvoj narediti.

Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;

onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga,

a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Kuran 98 i 99? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: