Ponovljeni Zakon 10: Biblija i Stari zavjet

Ponovljeni Zakon 10: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Pnz 10

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Ponovljeni Zakon 10. Ponovljeni Zakon ime je pete knjige Starog zavjeta, te posljednje knjige Petoknjižja, to jest Tore. Kratica za ovu knjigu: Pnz. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Ponovljeni Zakon 10

Pnz 10: 1 – 5

1 – U to vrijeme Jahve mi reče: ‘Iskleši dvije kamene ploče kao i prijašnje pa se popni k meni na brdo; a napravi i drveni kovčeg.
2 – Na ploče ću napisati riječi koje su bile na prvim pločama što si ih razbio. A onda ih položi u kovčeg.’
3 – Načinih kovčeg od bagremovine, isklesah dvije kamene ploče kao što bijahu prve, pa se, s dvjema pločama u ruci, popeh na brdo.
4 – I napisa na te ploče, kao i prije, Deset riječi koje vam je Jahve rekao na brdu, isred ognja, na dan zbora. Onda ih Jahve dade meni.
5 – Okrenuh se i siđoh s brda. Položih ploče u kovčeg koji bijah napravio. I stadoše ondje, kako mi je Jahve naredio.

Pnz 10: 6 – 10

6 – Od Beerota sinova Jaakanovih odoše Izraelci u Moseru. Ondje umrije Aron i ondje bi pokopan. Svećenikom mjesto njega postade njegov sin Eleazar.
7 – Odande odoše u Gudgodu; iz Gudgode u Jotbatu, u kraj bogat potocima.
8 – U to vrijeme odvoji Jahve pleme Levijevo da nosi Kovčeg saveza Jahvina; da pred Jahvom stoji u njegovoj službi te da u njegovo ime blagoslivlja, kako radi i danas.
9 – Stoga Levi nema udjela ni baštine sa svojom braćom: Jahve je njegova baština, kako mu je Jahve, Bog tvoj, i rekao.
10 – Na brdu sam ostao, kao i prvi put, četrdeset dana i četrdeset noći. I usliša me Jahve i taj put; nije htio da te uništi,

Ponovljeni Zakon 10: 11 – 15

11 – nego mi Jahve reče: ‘Ustaj! Idi pred ovim narodom da uđu i zaposjednu zemlju za koju sam se zakleo njihovim ocima da ću im je dati.’
12 – Dakle, Izraele, što od tebe traži Jahve, Bog tvoj? Samo to da se bojiš Jahve, Boga svoga; da po svim putovima njegovim hodiš; da ga ljubiš i služiš Jahvi, Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom;
13 – da držiš Jahvine zapovijedi i njegove zakone što ti ih danas za tvoje dobro dajem.
14 – Evo, Jahvi, Bogu tvome, pripada nebo i nebo nad nebesima, zemlja i sve što je na njoj.
15 – Ali Jahvi samo vaši oci omilješe i poslije njih izabrao je vas, potomke njihove, između svih naroda, kako je i danas.

Pnz 10: 16 – 22

16 – Srce svoje obrežite; šiju više ne ukrućujte!
17 – Jer Jahve, Bog vaš, Bog je nad bogovima, Gospodar nad gospodarima, Bog velik, jak i strašan, koji nije pristran i ne da se podmititi;
18 – daje pravdu siroti i udovici; ljubi pridošlicu, daje mu hranu i odjeću.
19 – Ljubite i vi pridošlicu, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj.
20 – Boj se Jahve, Boga svojeg; njemu služi; uza nj se priljubi; njegovim imenom priseži.
21 – On je tvoja slava, Bog tvoj, koji je radi tebe učinio velika i čudesna djela što su ih vidjele tvoje oči.
22 – Tvojih otaca, kad su se spustili u Egipat, bješe samo sedamdeset, a sad je Jahve, Bog tvoj, učinio te vas ima kao zvijezda na nebu.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Ponovljeni Zakon 10? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: