Poslanica Efežanima 4: Biblija i Novi zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Novi zavjet – Ef

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Poslanica Efežanima 4. Poslanica Efežanima je jedna od knjiga Novoga zavjeta i Svetog pisma. Tradicionalno se smatra, da je poslanicu napisao apostol Pavao, dok je bio u zatvoru u Rimu oko 62. godine. U to vrijeme nastala je i Poslanica Kološanima te Poslanica Filemonu. Biblijska kratica knjige je Ef. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Poslanica Efežanima 4

Ef 4: 1 – 5

1 – Zaklinjem vas dakle ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani!
2 – Podnosite jedni druge u ljubavi;
3 – trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira!
4 – Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva!
5 – Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst!

Ef 4: 6 – 10

6 – Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!
7 – A svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova.
8 – Zato veli: Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima.
9 – Ono “uzađe” – što drugo znači doli to da i siđe u donje krajeve, na zemlju?
10 – Koji siđe, isti je onaj koji i uzađe ponad svih nebesa da sve ispuni.

Ef 4: 11 – 15

11 – On i “dade” jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje
12 – da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova
13 – dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove:
14 – da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi.
15 – Nego, istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist,

NE PROPUSTI  Evanđelje po Mateju 19: Biblija i Novi zavjet

Poslanica Efežanima 4: 16 – 20

16 – od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi.
17 – Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive – u ispraznosti pameti njihove:
18 – zamračena uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova.
19 – Sami su sebe otupili i podali se razvratnosti da bi u pohlepi počinjali svaku nečistoću.
20 – Vi pak ne naučiste tako Krista,

Ef 4: 21 – 25

21 – ako ste ga doista čuli i u njemu bili poučeni kako je istina u Isusu:
22 – da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast,
23 – a obnavljati se duhom svoje pameti
24 – i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.
25 – Zato odložite laž i govorite istinu jedan drugomu jer udovi smo jedni drugima.

Ef 4: 26 – 30

26 – Srdite se, ali ne griješite! Sunce nek ne zađe nad vašom srdžbom
27 – i ne dajite mjesta đavlu.
28 – Tko je krao, neka više ne krade, nego neka se radije trudi svojim rukama priskrbljivati da ima što podijeliti s potrebnim.
29 – Nikakva nevaljala riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi saziđuje i milost iskaže slušateljima.
30 – I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja!

Ef 4: 31 – 32

31 – Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću!
32 – Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.

NE PROPUSTI  Kuran poglavlje 32: As-Sagda - Padanje ničice (Mekka - 30 ajeta)

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Poslanica Efežanima 4? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: