Prva knjiga o Makabejcima 13: Biblija i Stari zavjet

Prva knjiga o Makabejcima 13: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 1 Mak 13

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga o Makabejcima 13. Prva knjiga o Makabejcima je jedna od knjiga Svetog pisma i Staroga zavjeta. Pripada u deuterokanonske knjige. Napisana je oko 100. pr. Kr. Biblijska kratica knjige je 1 Mak. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – NASLOVNICA

Prva knjiga o Makabejcima 13

1 Mak 13: 1 – 5

1 – Šimun je saznao da je Trifon sabrao veliku vojsku da upadne u judejsku zemlju i da je opustoši.
2 – Kad je vidio gdje narod strepi od straha, došao je u Jeruzalem i skupio ga.
3 – Tješio je narod govoreći: “Dobro znate što smo ja i moja braća i kuća mog oca učinili za Zakon i za Sveto mjesto. Poznati su vam i ratovi i nevolje koje smo pretrpjeli.
4 – Sva su moja braća izginula za Izrael. Ja sam ostao sam.
5 – U vrijeme ugnjetavanja nikako ne želim svog života štedjeti. Nisam bolji od svoje braće.

1 Mak 13: 6 – 10

6 – Nego radije ću osvetiti svoj narod, Sveto mjesto, vaše žene i vašu djecu, jer su se svi pogani, gonjeni mržnjom, udružili da nas zatru.”
7 – Čim je narod čuo te riječi, rasplamtio se duh u njemu.
8 – Odgovorili su mu jakim glasom: “Ti si naš vođa namjesto Jude i svoga brata Jonatana!
9 – Preuzmi vodstvo u našem ratu. Što nam god ti zapovjediš, mi ćemo izvršiti.”
10 – Sabrao je sve ljude sposobne za borbu i žurno dovršio zidove Jeruzalema i unaokolo ga utvrdio.

1 Mak 13: 11 – 15

11 – Poslao je u Jopu Apsalomova sina Jonatana i s njim znatnu vojsku. Taj je odande izagnao stanovnike i ondje se nastanio.
12 – Trifon se podigao s velikom vojskom iz Ptolemaide da navali na židovsku zemlju. S njime je bio zasužnjeni Jonatan.
13 – Šimun se utaborio kod Adide naprama ravnici.
14 – Kad je Trifon doznao da je Šimun zamijenio svoga brata Jonatana i da kani s njim zametnuti boj, poslao je poslanike da mu kažu:
15 – “Zbog srebra što ga tvoj brat Jonatan duguje kraljevskoj blagajni za službe što ih je obnašao držimo ga u sužanjstvu.

1 Mak 13: 16 – 20

16 – Zato sad pošalji stotinu srebrnih talenata i dva njegova sina kao taoce, da se, kad bude pušten na slobodu, ne odmetne od nas. Onda ćemo ga pustiti.”
17 – Premda je Šimun znao da mu glasnici lažu, ipak je poslao po srebro i dječake da na sebe ne navuče veliko neprijateljstvo naroda.
18 – Jer bi inače rekli da je Jonatan poginuo zato što on nije poslao novce i dječake.
19 – Zato je poslao dječake i stotinu talenata, ali ga Trifon prevari i ne posla Jonatana.
20 – Poslije toga Trifon je krenuo da osvoji zemlju i opustoši je. Odabrali su zaobilazni put prema Adori. Šimun mu se isprečavao sa svojom vojskom kuda god je on prolazio.

NE PROPUSTI  Otkrivenje 17: Biblija i Novi zavjet

1 Mak 13: 21 – 25

21 – A oni koji su bili u Tvrđi poslaše Trifonu poslanike, tražeći da brzo dođe k njima kroz pustinju i opskrbi ih hranom.
22 – Tada Trifon odredi da onamo odu svi njegovi konjanici, ali je te noći pao tako obilan snijeg da nisu mogli krenuti. Digao je tabor i otišao u Galaaditidu.
23 – Nadomak Baskame ubio je Jonatana, koga tu i pokopaše.
24 – Potom se Trifon vratio u svoju zemlju. koju je sagradio Šimun
25 – Šimun je poslao po kosti svoga brata Jonatana i ukopao ga u Modinu, gradu svojih otaca.

Prva knjiga o Makabejcima 13: 26 – 30

26 – Za njim je žalio sav Izrael i oplakivao ga mnogo dana.
27 – Šimun je na grobnici svog oca i svoje braće podigao nadgrobnik od kamena uglađena straga i sprijeda, a tako visok da se vidio iz daljine.
28 – Podigao je sedam piramida, jednu prema drugoj, ocu i majci i četvorici braće.
29 – Načinio im je podnožja, okružio ih visokim stupovima, na stupove je na vječni spomen postavio bojnu opremu, a uz bojnu opremu klesane lađe da ih vide svi koji plove morem.
30 – Takva je grobnica koju je podigao u Modinu i koja postoji i dan-danas.

1 Mak 13: 31 – 35

31 – Trifon je mladoga kralja Antioha pogubio na prijevaru.
32 – Zavladao je namjesto njega, ovjenčao se krunom Azije i time navalio mnogo zla na zemlju.
33 – A Šimun je ponovo sagradio tvrđave po Judeji, obzidao ih visokim kulama i velikim zidovima, s vratima i prijevornicama, i tvrđave je opskrbio hranom.
34 – Potom je Šimun izabrao ljude i poslao ih kralju Demetriju da zemlji isposluju oprost, jer je Trifon znao samo otimati.
35 – Kralj Demetrije poslao je odgovor na njihov zahtjev u pismu sastavljenu ovako:

1 Mak 13: 36 – 40

36 – “Kralj Demetrije pozdravlja vrhovnog svećenika Šimuna, prijatelja kraljeva, starješine i judejski narod.
37 – Primili smo zlatnu krunu i palmovu grančicu koju ste nam poslali, pa smo pripravni da s vama sklopimo potpuni mir i da pišemo svojim službenicima da vas oproste od poreza.
38 – Sve ono što smo s vama uglavili neka ostane na snazi i tvrđave što ste ih sagradili neka su vaše.
39 – Opraštamo vam dosadašnje prijestupe i propuste i krunu koju dugujete. A ako se kakav drugi porez ubirao u Jeruzalemu, neka se više ne zahtijeva.
40 – Ako su koji od vas kadri da se uvrste u moju tjelesnu stražu, neka se upišu. Neka među nama vlada mir.”

NE PROPUSTI  Pjesma nad pjesmama 4: Biblija i Stari zavjet

1 Mak 13: 41 – 45

41 – Godine sto sedamdesete skinut je jaram pogana s Izraela,
42 – i narod je u svojim poveljama i ugovorima počeo pisati: “Prve godine istaknutog vrhovnog svećenika, židovskog vojskovođe i glavara Šimuna.”
43 – U te dane opkoli Šimun Gezer da bi ga zaposjeo vojskom. Načinio je kule na kotačima i njima se poslužio protiv grada. Prolomio je jedan od bedema i osvojio ga.
44 – Oni s kule uskočili su u mjesto. U gradu nasta velika strka.
45 – Građani se sa ženama i djecom popeli na bedeme, trgali na sebi odjeću i Šimunu iza glasa dovikivali da s njima sklopi mir:

1 Mak 13: 46 – 50

46 – “Ne postupaj s nama po našoj zloći nego po svojem milosrđu!”
47 – Šimun se s njima sporazumio i prestao je na njih udarati, ali ih je istjerao iz grada, očistio kuće u kojima su držali idole, a zatim uđe uz pjesme i hvalospjeve.
48 – Uklonio je odande svaku nečistoću, naselio ljude koji vrše Zakon, utvrdio grad pa onda u njemu sebi uredio boravište.
49 – Onima koji su bili u jeruzalemskoj Tvrđi nije se dopuštalo da odlaze iz zemlje ili da u nju idu, da kupuju ili prodaju. Ljuto su izgladnjeli. Mnogi su od njih svisnuli od gladi.
50 – Zavapili su k Šimunu da s njima sklopi mir, a on tako i učini, ali ih odande istjera i očisti Tvrđu od svake poganštine.

Prva knjiga o Makabejcima 13: 51 – 53

51 – Židovi su u nju ušli dvadeset i trećega dana drugoga mjeseca godine sto sedamdeset i prve. Klicali su noseći palmove grane, pjevali himne i hvalospjeve uz citare, harfe i cimbale, jer velik neprijatelj bijaše slomljen i izbačen iz Izraela.
52 – Šimun je odredio da se svake godine taj dan svetkuje s veseljem. Utvrdio je hramsku goru kraj Tvrđe te se ondje sa svojima nastanio.
53 – Kad je Šimun vidio da mu je sin Ivan odrastao do muževne dobi, postavi ga zapovjednikom svih snaga. Ivan se smjestio u Gezeru.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga o Makabejcima 13? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.