Značenje riječi Bezuvjetno

Značenje riječi Bezuvjetno - Šta znači riječ Bezuvjetno
Saznajte značenje riječi Bezuvjetno

Ispod možete pročitati šta znači riječ Bezuvjetno, odnosno značenje riječi Bezuvjetno. Ako vas zanima još značenja pojedinih pojmova, upišite u pretragu npr. “šta znači riječ Besmrtnost” ili “Značenje riječi Besmrtnost” ili samo jednu riječ određenog pojma i kliknite “Search”. Ako vas zanima, možete pročitati nešto o tajnama labirinta.

Kratko značenje riječi Bezuvjetno

Bezuvjetno znači bez ikakvih uvjeta, slobodno, događaji bez ikakvih ograničenja, uvjetovanja i slično.

Pročitaj još: Definicija

Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma.

U matematici, za svaki matematički pojam postoji definicija, osim za pojam skup. Skup se uzima kao pojam koji je sam po sebi jasan i to je osnovni matematički pojam.

U logici, definicija (lat. definitio: ograničenje, određenje) je izraz kojim se određuje sadržaj nekog pojma točno i jednosmisleno s pomoću najbližega višega rodnog pojma (genus proximum) i specifične razlike (differentia specifica). Sasoji se od definienduma (onog što definira) i definiensa (onoga čime se definira). Definicija ne smije biti cirkularna, pojam koji se javlja u definiendumu; ne smije se pojaviti u definiensu.

Na području leksikografije i enciklopedike, definicija je neizostavni dio svakog leksikografskog i enciklopedičkog članka. Od glave članka odvojena je zarezom, nema pomoćnog glagola niti uputnica. Rabe se samo poznati pojmovi ili pojmovi koji su objašnjeni pod tim nazivom u djelu.

U širem smislu, definicija je svaki izraz koji pobliže određuje ili objašnjava značenje riječi ili fraze.

IZVOR: Wikipedija

Enciklopedijski članak

Enciklopedijski članak je osnovni element enciklopedijskog djela, prozni tekst koji objašnjava neki pojam. Preciznije, enciklopedički članak na leksikografski dotjeran način; obično abecednim redom, prema ključnim riječima (natuknicama, odredicama) donosi i objašnjava pojmove, događaje, osobe i znanja općenito. Nastaje podjelom znanja na manje dijelove. Članci se obično nižu metodičkim slijedom – abecednim redanjem, sustavnim redanjem ili kronološkim redanjem. Dodjeljivanjem uputnica uspostavlja se veza među člancima.

IZVOR: Wikipedija

Možda će vas zanimati i ovo: