Značenje riječi Kolateralno

Značenje riječi Kolateralno - Šta znači riječ Kolateralno
Saznajte značenje riječi Kolateralno

Ispod možete pročitati šta znači riječ Kolateralno, odnosno značenje riječi Kolateralno. Ako vas zanima još značenja pojedinih pojmova, upišite u pretragu npr. “šta znači riječ Mason” ili “Značenje riječi Mason” ili samo jednu riječ određenog pojma i kliknite “Search”. Ako vas zanima, možete pročitati nešto o umijeću svađanja.

Kratko značenje riječi Kolateralno

Kolateralno znači da je netko ili nešto sa strane, sporedno i slično. Npr. kada u vojnim sukobima stradaju civili oni su kolateralne žrtve.

Pročitaj još: Definicija

Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma.

U matematici, za svaki matematički pojam postoji definicija, osim za pojam skup. Skup se uzima kao pojam koji je sam po sebi jasan i to je osnovni matematički pojam.

U logici, definicija (lat. definitio: ograničenje, određenje) je izraz kojim se određuje sadržaj nekog pojma točno i jednosmisleno s pomoću najbližega višega rodnog pojma (genus proximum) i specifične razlike (differentia specifica). Sasoji se od definienduma (onog što definira) i definiensa (onoga čime se definira). Definicija ne smije biti cirkularna, pojam koji se javlja u definiendumu; ne smije se pojaviti u definiensu.

Na području leksikografije i enciklopedike, definicija je neizostavni dio svakog leksikografskog i enciklopedičkog članka. Od glave članka odvojena je zarezom, nema pomoćnog glagola niti uputnica. Rabe se samo poznati pojmovi ili pojmovi koji su objašnjeni pod tim nazivom u djelu.

U širem smislu, definicija je svaki izraz koji pobliže određuje ili objašnjava značenje riječi ili fraze.

IZVOR: Wikipedija

Ljudska žrtva

Žrtvovanje ljudi predstavlja ubijanje ljudskih bića kao dio religijskog obreda. Srodno je praksi klanja životinja (žrtvovanje životinja) odnosno žrtvovanju u religiji općenito. Žrtvovanje ljudi se prakticiralo u raznim kulturama kroz povijest. Imalo je različite oblike, a u pravilu se sastojalo od ritualnog ubijanja žrtvi na način koji je trebao odobrovoljiti razne bogove, duhove ili pokojnike.

Jedan od primjera je predstavljalo i žrtvovanje slugu nakon kraljeve smrti u cilju da mu nastave služiti u zagrobnom životu. Uz žrtvovanje ljudi su u plemenskim društvima vezani i kanibalizam te lov na glave. Razvitkom religije u starom svijetu je već u željezno doba došlo do sve rjeđeg prakticiranja ljudskih žrtvi, da bi se već u starom vijeku takvi obredi odbacivali kao barbarski.

IZVOR: Wikipedija

Možda će vas zanimati i ovo: