Značenje riječi Teokracija: Šta znači taj pojam

Značenje riječi Teokracija: Šta znači taj pojam
Teokracija

Ispod možete pročitati šta znači pojam (definicija) Teokracija, odnosno značenje riječi Teokracija. Ako vas zanima još značenja pojedinih pojmova, upišite u pretragu npr. “Šta znači pojam Teologija” ili “Značenje riječi Teologija” ili samo jednu riječ određenog pojma i kliknite “Search”.

Značenje riječi Teokracija

Teokracija je pojam koji dolazi od grčkih riječi. To je pojam koji izvorno označava vlast Boga. Pojam označava i svaku vlast koja ima namjeru da vlada božanskim autoritetom. Termin se posebno koristi za političku vlast koju provode vjerski službenici.
***
Ako vas zanima, možete pročitati nešto o tome kako imati sretan život i dobro zdravlje.

Pročitajte još: Definicija

Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma. Obuhvaća 4 osnovna značenja:

1. Sažeto, jasno i što je moguće preciznije tumačenje (opis) nekog pojma.

2. točno objašnjenje značenja neke riječi pomoću pojmova koji se smatraju poznatima.

3. logička operacija kojom se određuje opseg i sadržaj nekog pojma pomoću drugih pojmova.

4. teol. svečana odluka pape ili kojeg ekumenskog sabora kojim se neka istina konačno i za cjelokupnu Crkvu prihvaća kao obvezatna u naučavanju i tumačenju katoličke vjere.

U matematici, za svaki matematički pojam postoji definicija, osim za pojam skup. Skup se uzima kao pojam koji je sam po sebi jasan i to je osnovni matematički pojam.

U logici, definicija (lat. definitio: ograničenje, određenje) je izraz kojim se određuje sadržaj nekog pojma točno i jednosmisleno s pomoću najbližega višega rodnog pojma (genus proximum) i specifične razlike (differentia specifica). Sasoji se od definienduma (onog što definira) i definiensa (onoga čime se definira). Definicija ne smije biti cirkularna, pojam koji se javlja u definiendumu; ne smije se pojaviti u definiensu.

NE PROPUSTI  Značenje riječi Referendum: Šta znači taj pojam

Na području leksikografije i enciklopedike, definicija je neizostavni dio svakog leksikografskog i enciklopedičkog članka. Od glave članka odvojena je zarezom, nema pomoćnog glagola niti uputnica. Rabe se samo poznati pojmovi ili pojmovi koji su objašnjeni pod tim nazivom u djelu.

U širem smislu, definicija je svaki izraz koji pobliže određuje ili objašnjava značenje riječi ili fraze.

Vrste definicija

1. deskriptivna (opisna)

2. precizirajuća, točno određuje pojam

3. stipulativna, uvodi se pojam i objašnjenje, iskaz koji se objašnjava

Izvor: Wikipedija

Ocijenite značenje riječi Teokracija i ako smatrate da je potrebno, nadopunite značenje u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: