Levitski Zakonik 24: Biblija i Stari zavjet

Levitski Zakonik 24: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija – Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Levitski Zakonik 24. Levitski Zakonik je treća knjiga Starog zavjeta i Petoknjižja, kao i židovske Tore. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Levitski Zakonik 24

1 – Jahve reče Mojsiju:
2 – “Naredi Izraelcima da ti za svijećnjak donose čistoga ulja od istupanih maslina, da se uvijek održava svjetlo.
3 – Neka ga Aron svagda sprema pred Jahvom od večeri do jutra u Šatoru sastanka, pred zavjesom Svjedočanstva. Neka je ovo trajan zakon vašim naraštajima.
4 – Neka Aron neprekidno održava svjetlila na čistome svijećnjaku pred Jahvom.”
5 – “Potom uzmi najboljeg brašna i od njega ispeci dvanaest pogača. Neka u svakoj pogači budu dvije desetine efe.

6 – 10

6 – Onda ih poredaj u dva reda – po šest u redu – na čistome stolu što je pred Jahvom.
7 – Na svaki red stavi čistoga tamjana. Neka to bude hrana prinesena kao spomen – paljena žrtva Jahvi.
8 – Svake subote, bez prijekida, neka se postavljaju pred Jahvu. To neka Izraelci vrše zbog vječnoga Saveza.
9 – Neka pripadnu Aronu i njegovim sinovima. Oni ih imaju blagovati na posvećenu mjestu. To je njemu vrlo svet dio Jahvinih paljenih žrtava. To neka bude trajna odredba.”
10 – A sin jedne Izraelke, komu otac bijaše Egipćanin, iziđe među Izraelce i zametne u taboru svađu s nekim Izraelcem.

Levitski Zakonik 24: 11 – 15

11 – Uto sin Izraelke pogrdi Ime i opsuje ga. Tada ga dovedu Mojsiju. – Mati mu se zvala Šelomit, a bila je kći Dibrijeva iz plemena Danova. –
12 – Stave ga u zatvor dok im se ne očituje volja Jahvina.
13 – Onda Jahve reče Mojsiju:
14 – “Izvedi psovača iz tabora. Potom svi oni koji su ga čuli neka stave svoje ruke na njegovu glavu. A onda neka ga sva zajednica kamenuje.
15 – Poslije toga ćeš ovako prozboriti Izraelcima: Tko god opsuje Boga svoga neka snosi svoju krivnju;

NE PROPUSTI  Knjiga Sirahova 10: Biblija i Stari zavjet

16 – 20

16 – tko izgovori hulu na ime Jahvino neka se smakne – neka ga sva zajednica kamenuje; bio stranac ili domorodac, ako pohuli ime Jahvino, mora mrijeti.
17 – Ako čovjek zada smrtan udarac drugome, mora se smaknuti.
18 – Tko usmrti živinče mora ga nadomjestiti: život za život.
19 – Tko ozlijedi svoga bližnjega neka mu se učini kako je on učinio:
20 – lom za lom, oko za oko, zub za zub – rana koju je on zadao drugome neka se zada i njemu.

21 – 23

21 – Tko usmrti živinče mora ga nadoknaditi, ali tko ubije čovjeka mora umrijeti.
22 – Neka vam je jednak sud i strancu i domorocu. Jer ja sam Jahve, Bog vaš.”
23 – Pošto je Mojsije to izložio Izraelcima, oni izvedu psovača izvan tabora i zaspu ga kamenjem. Učine, dakle, Izraelci kako je Jahve Mojsiju naredio.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Levitski Zakonik 24? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: