Poslanica Hebrejima 7: Biblija i Novi zavjet

Poslanica Hebrejima 7: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Novi zavjet – Heb 7

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Poslanica Hebrejima 7. Poslanica Hebrejima je jedna od knjiga Novoga zavjeta i Svetog pisma. Premda neki autorstvo pripisuju apostolu Pavlu, većina modernih teologa smatra, da je autor anoniman i nepoznat. Biblijska kratica knjige je Heb. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Poslanica Hebrejima 7

Heb 7: 1 – 5

1 – Doista, taj Melkisedek, kralj šalemski, svećenik Boga Svevišnjega što je izašao u susret Abrahamu koji se vraćao s poraza kraljeva i blagoslovio ga,
2 – i komu Abraham odijeli desetinu od svega; on koji u prijevodu znači najprije “kralj pravednosti”, a zatim i kralj šalemski, to jest “kralj mira”;
3 – on, bez oca, bez majke, bez rodoslovlja; on, kojemu dani nemaju početka ni život kraja – sličan Sinu Božjemu, ostaje svećenik zasvagda.
4 – Pa promotrite koliki li je taj komu Abraham, rodozačetnik, dade desetinu od najboljega.
5 – Istina, i oni sinovi Levijevi, koji primaju svećeništvo imaju zakonsku zapovijed da ubiru desetinu od naroda, to jest od svoje braće premda su i ona izašla iz boka Abrahamova.

Heb 7: 6 – 10

6 – Ali on, koji nije iz njihova rodoslovlja, ubra desetinu od Abrahama i blagoslovi njega, nosioca obećanja!
7 – A posve je neprijeporno: veći blagoslivlja manjega.
8 – K tome, ovdje desetinu primaju smrtni ljudi, a ondje onaj, za kojega se svjedoči da živi.
9 – I u Abrahamu se, tako reći, ubire desetina i od Levija koji inače desetinu prima
10 – jer još bijaše u boku očevu kad mu u susret iziđe Melkisedek.

Heb 7: 11 – 15

11 – Da se dakle savršenstvo postiglo po levitskom svećeništvu – jer na temelju njega narod je dobio Zakon – koja bi onda bila potreba da se po redu Melkisedekovu postavi drugi svećenik i da se ne imenuje po redu Aronovu?
12 – Doista kad se mijenja svećeništvo, nužno se mijenja i Zakon.
13 – Jer onaj o kojemu se to veli pripadao je drugom plemenu, od kojega se nitko nije posvetio žrtveniku.
14 – Poznato je da je Gospodin naš potekao od Jude, plemena za koje Mojsije ništa ne reče s obzirom na svećenike.
15 – To je još očitije ako se drugi svećenik postavlja po sličnosti s Melkisedekom:

NE PROPUSTI  Kuran poglavlje 23: Al-Mu'minun - Vjernici (Mekka - 118 ajeta)

Poslanica Hebrejima 7: 16 – 20

16 – postao je svećenikom ne po Zakonu tjelesne uredbe, nego snagom neuništiva života.
17 – Ta svjedoči se: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.
18 – Dokida se dakle prijašnja uredba zbog njezine nemoći i beskorisnosti –
19 – jer Zakon nije ništa priveo k savršenstvu – a uvodi se bolja nada, po kojoj se približujemo Bogu.
20 – I to se nije zbilo bez zakletve. Jer oni su bez zakletve postali svećenicima,

Heb 7: 21 – 25

21 – a on sa zakletvom Onoga koji mu reče: Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: “Zauvijek ti si svećenik”.
22 – Utoliko je Isus i postao jamac boljega Saveza.
23 – K tomu, mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati.
24 – A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo.
25 – Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima.

Heb 7: 26 – 28

26 – Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa –
27 – koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe.
28 – Zakon doista postavi za velike svećenike ljude podložne slabosti, a riječ zakletve – nakon Zakona – Sina zauvijek usavršena.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Poslanica Hebrejima 7? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: