Prva knjiga Ljetopisa 23: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 1 Ljet 23

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga Ljetopisa 23. Prva i druga knjiga Ljetopisa su knjige Svetog pisma i Staroga zavjeta. Nastale su kao jedna knjiga, a kasnije su razdvojene. Biblijske kratice ovih knjiga su 1 Ljet i 2 Ljet. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – NASLOVNICA

Prva knjiga Ljetopisa 23

1 Ljet 23: 1 – 5

1 – Ostarjevši i nauživši se dana, postavi David svoga sina Salomona kraljem nad Izraelom.
2 – Potom skupi sve izraelske knezove, svećenike i levite.
3 – On izbroji levite od trideset godina naviše, i bilo ih je po muškim glavama trideset i osam tisuća.
4 – Između njih bilo je dvadeset i četiri tisuće onih koji su upravljali poslom oko Jahvina Doma, a šest tisuća nadzornika i sudaca,
5 – četiri tisuće vratara i četiri tisuće onih koji su hvalili Jahvu uz glazbala što ih je napravio za hvalu.

1 Ljet 23: 6 – 10

6 – David ih razdijeli na redove po Levijevim sinovima: Geršonu, Kehatu i Merariju.
7 – Od Geršonova su koljena bili: Ladan i Šimej.
8 – Ladanovi sinovi: poglavari Jehiel, Zetam i Joel, njih trojica.
9 – Šimejevi sinovi: Šelomit, Haziel i Haram, njih trojica; to su poglavari Ladanovih obitelji.
10 – Šimejevi sinovi: Jahat, Zina, Jeuš i Berija. Ta su četvorica Šimejevi sinovi.

1 Ljet 23: 11 – 15

11 – Jahat je bio poglavar, a drugi Ziza; a Jeuš i Berija nisu imali mnogo djece, zato su se brojili u jednu obitelj, u jedan razred.
12 – Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel, četvorica.
13 – Amramovi sinovi: Aron i Mojsije. Aron je bio određen da posvećuje Svetinju nad svetinjama; on i njegovi sinovi dovijeka da kade pred Jahvom, da mu služe i da blagoslivljaju u njegovo ime dovijeka.
14 – Mojsije je bio Božji čovjek. Njegovi se sinovi broje u Levijevo pleme.
15 – Mojsijevi su sinovi Geršom i Eliezer.

NE PROPUSTI  Oprost grijeha i tko ih može otpuštati doli Bog jedini

Prva knjiga Ljetopisa 23: 16 – 20

16 – Geršomovi sinovi: poglavar Šebuel.
17 – Eliezerovi su sinovi bili: poglavar Rehabja. Eliezer nije imao drugih sinova, nego su se Rehabjini sinovi vrlo namnožili.
18 – Jisharovi sinovi: poglavar Šelomit.
19 – Hebronovi sinovi: poglavar Jerija, drugi Amarja, treći Jahaziel, četvrti Jekamam.
20 – Uzielovi sinovi: poglavar Mika, drugi Ješija.

1 Ljet 23: 21 – 25

21 – Merarijevi sinovi: Mahli i Muši. Mahlijevi sinovi: Eleazar i Kiš.
22 – Eleazar je umro nemajući sinova, nego samo kćeri, koje su sebi uzeli za žene njihovi rođaci, Kiševi sinovi.
23 – Mušijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot, trojica.
24 – To su bili Levijevi sinovi po obiteljima, poglavari porodica, koji su bili popisani poimence; oni su radili posao za službu Jahvina Doma u dobi od dvadeset godina naviše.
25 – David je rekao: “Jahve, Izraelov Bog, dao je mir svojem narodu i živjet će u Jeruzalemu zauvijek.

Prva knjiga Ljetopisa 23: 26 – 30

26 – Zato ni leviti neće više nositi Prebivališta ni svakovrsnog pribora za njegovu službu.”
27 – Po posljednjim Davidovim riječima, bili su izbrojeni Levijevi sinovi od dvadeset godina naviše.
28 – Bili su određeni da budu kraj Aronovih sinova u službi u Jahvinu Domu, u predvorjima i u dvoranama, da čiste sve svete stvari, da rade u službi oko Jahvina Doma,
29 – oko prinesenih hljebova, oko sitnog brašna za prinos, oko beskvasnih kolača pripravljenih na tavi i u ulju zamiješenih i oko mjera za sadržaj i dužinu;
30 – da pristupaju svakoga jutra, da slave i hvale Jahvu; tako i večerom.

1 Ljet 23: 31 – 32

31 – A kad se god prinose paljenice Jahvi, subotom, za mlađaka i na blagdane, da dolaze prema svom broju, po svom redu, svagdje pred Jahvu.
32 – I da vrše što treba vršiti u Šatoru sastanka, službu u Svetištu i službu za svoju braću, Aronove sinove, u službi oko Jahvina Doma.

NE PROPUSTI  Prva knjiga Ljetopisa 16: Biblija i Stari zavjet

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga Ljetopisa 23? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.