Prva knjiga o kraljevima 4: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 1Kr 4

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga o kraljevima 4. Prva knjiga o Kraljevima jedna je od starozavjetnih povijesnih knjiga u Svetom pismu, a u židovskom kanonu pripada Prednjim prorocima. U biblijskoj znanosti drži se da pripada deuteronomističkoj povijesti. Kratica je ove knjige 1Kr. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Prva knjiga o kraljevima 4

1Kr 4: 1 – 5

1 – Kralj Salomon bio je kralj nad svim Izraelom,
2 – a evo njegovih odličnika: Azarja, sin Sadokov, svećenik;
3 – Elihoref i Ahija, sinovi Šišini, bilježnici; Jošafat, sin Ahiludov, savjetnik;
4 – Benaja, sin Jojadin, vojskovođa; Sadok i Ebjatar, svećenici.
5 – Azarja, sin Natanov, bio je nad namjesnicima; Zabud, sin Natanov, prijatelj kraljev;

1Kr 4: 6 – 10

6 – Ahišar, upravitelj dvora; Eliab, sin Joabov, zapovjednik vojske; Adoram, sin Abdin, nadstojnik za tlaku.
7 – Salomon je imao po svem Izraelu dvanaest namjesnika koji su opskrbljivali kralja i njegov dom; za svakoga je dolazio red da po jedan mjesec u godini podmiruje to uzdržavanje.
8 – Evo njihovih imena: …sin Hurov, u gori Efrajimovoj;
9 – …sin Dekerov, u Makasu, Šaalbimu, Bet Šemešu, Elonu do Bet Hanana;
10 – …sin Hesedov, u Arubotu; pod njim bijaše Soho i sav kraj heferski;

Prva knjiga o kraljevima 4: 11 – 15

11 – …sin Abinadabov, nad svim okružjem dorskim; žena mu je bila Tafata, kći Salomonova;
12 – Baana, sin Ahiludov, u Tanaku i Megidu i u svem Bet Šeanu, koji je pokraj Saretana niže Jizreela, od Bet Šeana do Abel Mekole, i preko Jokmeama.
13 – …sin Geberov, u Ramotu Gileadskom; njegova su bila Sela Jaira, sina Manašeova, koja su u Gileadu; imao je i područje Argob koje leži u Bašanu, šezdeset tvrdih gradova, opasanih zidovima i prijevornicama od tuča;
14 – Ahinabad, sin Idov, u Mahanajimu;
15 – Ahimaas u Naftaliju; i on se oženio jednom Salomonovom kćeri – Bosmatom.

NE PROPUSTI  Knjiga Sirahova 50: Biblija i Stari zavjet

1Kr 4: 16 – 20

16 – Baana, sin Hušajev, u Ašeru i na visoravnima;
17 – Jošafat, sin Paruahov, u Jisakaru;
18 – Šimej, sin Elin, u Benjaminu;
19 – Geber, sin Urijin, u zemlji Gileadu, zemlji Sihona, kralja amorejskoga, i Oga, kralja bašanskoga. Povrh toga bio je još jedan namjesnik u zemlji.
20 – Juda i Izrael bili su mnogobrojni, bijaše ih kao pijeska na obali morskoj. Jeli su i pili i bili sretni.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga o kraljevima 4? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.