Prva knjiga o Makabejcima 2: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija – Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga o Makabejcima 2. Prva knjiga o Makabejcima je jedna od knjiga Biblije i Staroga zavjeta. Pripada u deuterokanonske knjige. Napisana je oko 100. pr. Kr. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Prva knjiga o Makabejcima 2

1 – U one dane Matatija, sin Ivana Šimunova, svećenik iz koljena Joaribova, ode iz Jeruzalema i udari sjedište u Modinu.
2 – A imao je pet sinova: Ivana prozvana Gadi,
3 – Šimuna prozvana Tasi,
4 – Judu prozvana Makabej,
5 – Eleazara prozvana Avaran, Jonatu prozvana Afus.

6 – 10

6 – Videći kakva se bogohulstva zbivaju u Judeji i u Jeruzalemu, Matatija
7 – zavapi: “Jao, zar se zato rodih da gledam zator svog naroda i zator Svetoga grada pa da besposlen sjedim dok nam ga predaju u ruke neprijatelja – Svetište naše u ruke tuđinaca?
8 – Svetište njegovo postade k’o čovjek bez časti,
9 – posuđe, slava njegova, za plijen opljačkano; nejačad njegova po trgovima poklana, mladići njegovi hrana oštrim mačevima!
10 – Ima li naroda kojemu ne pripade dio našega kraljevstva, koji ne prigrabi sebi plijena našega?!

11 – 15

11 – Sav mu je nakit otet, slobodu zamijeni s ropstvom.
12 – Gle, Svetište naše – ljepota i slava naša – opustje, oskvrnuše ga pogani!
13 – Čemu nam život?”
14 – I razdrije Matatija i njegovi sinovi svoju odjeću, navukoše kostrijet i proplakaše gorko.
15 – Uto kraljevi ljudi, poslani da sile na otpad, dođoše u Modin da prinude na žrtvovanje.

16 – 20

16 – Mnogi su od Izraela prišli k njima. Ali Matatija i njegovi sinovi ostadoše postojani.
17 – Kraljevi ljudi priđu Matatiji i stanu ga nagovarati: “Ti si čovjek ugledan u ovom gradu, častan i utjecajan; uz tebe su tvoji sinovi i braća.
18 – Priđi dakle prvi i izvrši zapovijed kraljevu, kao što to učiniše drugi narodi, ostali Judejci i preostalo stanovništvo Jeruzalema, pa ćeš i ti i tvoji sinovi ući u krug kraljevih prijatelja i bit ćete čašćeni srebrom i zlatom i mnogim darovima.”
19 – Matatija im jakim glasom odgovori: “Neka se i svi narodi pod kraljevom vlašću njemu pokore tako te svaki od njih odstupi od bogoštovlja svojih predaka i privoli njegovim naredbama,
20 – ja i moji sinovi i sva braća moja slijedit ćemo Savez otaca svojih.

Prva knjiga o Makabejcima 2: 21 – 25

21 – Ne dalo Nebo da ostavimo Zakon i zapovijedi.
22 – I zato ne možemo poslušati kraljevih naloga da prestupimo svoje bogoštovlje ni udesno ni ulijevo.”
23 – Tek što je on to kazao, a Židov neki priđe pred očima sviju da prema kraljevoj zapovijedi žrtvuje na žrtveniku u Modinu.
24 – Vidje to Matatija, razgnjevi se i srce mu zadrhta, obuzet pravednim gnjevom, potrči i zakla ga na žrtveniku.
25 – U isti čas ubi i kraljeva čovjeka koji je silio na žrtvovanje i obori žrtvenik.

NE PROPUSTI  Pjesma nad pjesmama 5: Biblija i Stari zavjet

26 – 30

26 – Tako provali njegova gorljivost za Zakon kao nekoć Pinhasova protiv Zimrija, sina Šalumova.
27 – Matatija tada stade vikati gradom iza glasa: “Svaki koji gori ljubavlju za Zakon i stoji uza Savez, neka ide za mnom.”
28 – I pobjegoše u gore on i njegovi sinovi, ostavivši u gradu sve svoje.
29 – Mnogi tada kojima je bilo stalo do pravednosti i do pravde pobjegoše u pustinju
30 – sa svojom djecom i ženama i sa svom stokom, jer se zlo oborilo na njih.

31 – 35

31 – I bi javljeno kraljevim ljudima i posadi koja bijaše u Jeruzalemu, u Davidovu gradu, da su ljudi koji su prekršili kraljevu zapovijed odbjegli u pustinjska skrovišta.
32 – Jaka vojska dade se za njima u potjeru i stiže ih. Svrstaše se protiv njih, spremni da zametnu s njima bitku u dan subotnji.
33 – I poručiše im: “Dosta je! Iziđite, pokorite se kraljevu nalogu da spasite život!”
34 – Ali im oni odgovoriše: “Ne izlazimo i nećemo se pokoriti kraljevu nalogu da skvrnemo dan subotnji.”
35 – Napadoše ih bez oklijevanja.

36 – 40

36 – A oni im nisu uzvraćali: ni da bi se kamenom na njih nabacili, a kamoli da se utvrde u svojim skrovištima.
37 – “Umrimo svi,” govorahu, “u svojoj nedužnosti. Svjedoče nam nebo i zemlja da nas ubijate nepravedno.”
38 – I zagna se vojska na njih u samu subotu te izginuše svi oni sa svojom djecom i ženama i stokom – oko tisuću duša.
39 – Doznaše za to Matatija i njegove pristalice i proplakaše gorko:
40 – “Ako učinimo svi mi tako”, rekoše jedan drugomu, “kao ova naša braća, i ne pođemo u boj protiv pogana za svoj život i za svoje svetinje, ubrzo će nas istrijebiti sa zemlje.”

41 – 45

41 – I tako toga dana donesoše odluku: “Tko god nas napadne u dan subotnji, vojevat ćemo protiv njega da svi ne izginemo kao što izgiboše braća naša u zbjegovima.”
42 – Pridružila im se i zajednica Hasidejaca, poizbor junaka u Izraelu, sve ljudi odanih Zakonu.
43 – I svi drugi koji su bježali od progonstva pridruživali se njima, i tako im je raslo pojačanje.
44 – Prikupila se tako cijela vojska te su udarali u svom gnjevu na krivce i u svojoj srdžbi na bezakonike. Ostali se razbježaše – da se spase – po poganskim zemljama.
45 – A Matatija i njegove pristalice stanu obilaziti i razvaljivati žrtvenike.

NE PROPUSTI  Knjiga postanka 14: Biblija i Stari zavjet

46 – 50

46 – Silom su obrezivali neobrezane dječake koje bi našli na području Izraela.
47 – Progonili su drske tuđince. I pothvat im je uspijevao.
48 – Zaštitili su tako Zakon od ruku pogana i kraljeva i ne dadoše da osili sila grešnička.
49 – A kada se Matatijini dani primicahu kraju, reče on svojim sinovima: “U ovo vrijeme, gle, osilila se drskost i pogrda; nastalo je doba razora i ljutog gnjeva.
50 – Djeco moja! Gorljivo se zauzmite za Zakon i život svoj izložite za Savez naših otaca.

Prva knjiga o Makabejcima 2: 51 – 55

51 – Spominjite se djela što ih oci naši izvršiše u svoje vrijeme. Steći ćete tako slavu veliku, bit će vam besmrtno ime.
52 – Nije li se Abraham vjeran pokazao u kušnji i nije li mu to uzeto u pravednost?
53 – A Josip je u svojoj nevolji očuvao zapovijed i postao gospodar Egipta.
54 – Pinhas, otac naš, nosio se gorljivošću i primio je obećanje vječnog svećeništva.
55 – Jošua je ispunio nalog i postao sucem Izraela.

56 – 60

56 – Kaleb je u zboru bio svjedok istini i zato mu pripade baština u zemlji.
57 – Davidu, jer bijaše pobožan, kraljevsko je prijestolje zauvijek dano u baštinu.
58 – Ilija, jer bijaše gorljiv borac Zakona, bi uznesen na nebo.
59 – Hananija, Azarja i Mišael vjerom se spasiše iz plamena.
60 – Daniel zbog svoje nedužnosti bi izbavljen iz lavljih ralja.

61 – 65

61 – Razmotrite i vidite iz koljena u koljeno: svi koji se u nj uzdaše ne poklekoše nikada.
62 – Ne strašite se prijetnja grešnikovih, jer slava bezbožnikova za gnojište je i za hranu crvima.
63 – Danas se visoko diže, sutra ga već naći ne možeš: u prah svoj se vratio, propale mu osnove.
64 – Junaci mi, djeco, budite; Zakona se čvrsto držite da se u njem proslavite.
65 – Evo vam Šimuna, brata vašega: znam ga, čovjek je razuman; slušajte ga uvijek, on će vam biti otac!

66 – 70

66 – Juda Makabej, poizbor junak od svoje mladosti, bit će vam vojskovođa i zapovijedat će u ratu protiv pogana.
67 – Skupite oko sebe sve koji vrše Zakon i osvetite svoj narod.
68 – Milo za drago vratite poganima i držite se propisa Zakona.”
69 – Tada ih Matatija blagoslovi i bi pridružen svojim ocima.
70 – Umro je u godini sto četrdeset i šestoj; sahraniše ga u grobnici otaca njegovih u Modinu. Oplakao ga je sav Izrael.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga o Makabejcima 2? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: