Prva poslanica korinćanima 6: Biblija i Novi zavjet

Prva poslanica korinćanima 6: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Novi zavjet – 1Kor

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Prva poslanica korinćanima 6. Prva poslanica Korinćanima knjiga je Novog zavjeta i pripada Pavlovim poslanicama. Načinjena je kao Pavlovo pismo kršćanskoj zajednici u gradu Korintu. Kratica je ove poslanice: 1Kor. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Prva poslanica korinćanima 6

1Kor 6: 1 – 5

1 – Tko bi se od vas u sporu s drugim usudio parničiti se pred nepravednima, a ne pred svetima?
2 – Ili zar ne znate da će sveti suditi svijet? Pa ako ćete vi suditi svijet, zar niste vrijedni suditi sitnice?
3 – Ne znate li da ćemo suditi anđele, kamo li ne ono svagdanje?
4 – A vi, kad imate sporove o svagdanjem, sucima postavljate one do kojih Crkva ništa ne drži!
5 – Vama na sramotu govorim. Tako? Zar nema među vama ni jednoga mudra koji bi mogao rasuditi među braćom?

1Kor 6: 6 – 10

6 – Nego brat se s bratom parniči, i to pred nevjernicima?
7 – Zapravo, već vam je to nedostatak što se parničite među sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto se radije ne pustite oplijeniti?
8 – Nego vi činite nepravdu i plijenite, i to braću.
9 – Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici,
10 – ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega.

Prva poslanica korinćanima 6: 11 – 15

11 – To evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega.
12 – “Sve mi je dopušteno!” Ali – sve ne koristi. “Sve mi je dopušteno!” Ali – neću da mnome išta vlada.
13 – “Jela trbuhu, a trbuh jelima; Bog će i jedno i drugo uništiti.” Ali ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu!
14 – Ta Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti snagom njegovom.
15 – Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Hoću li dakle uzeti udove Kristove i učiniti ih udovima bludničinim? Nipošto!

NE PROPUSTI  Psalmi 67 i 68: Biblija i Stari zavjet

1Kor 6: 16 – 20

16 – Ili zar ne znate: tko uz bludnicu prione, jedno je tijelo? Jer veli se: Bit će njih dvoje jedno tijelo.
17 – A tko prione uz Gospodina, jedan je duh.
18 – Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela.
19 – Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji.
20 – Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva poslanica korinćanima 6? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: