Evanđelje po Mateju 1: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Mateju 1: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija: Biblija, Novi zavjet

Ispod možete pročitati Evanđelje po Mateju 1 iz Biblije i Novog zavjeta. Evanđelje po Mateju jedno je od četiri kanonskih evanđelja Novoga Zavjeta. To je zapis o životu i službi Isusa Nazarećanina. Ono detaljno govori od Isusova rodoslovlja do njegova Sveopćega Poslanja. Rana kršćanska tradicija pripisuje ovo evanđelje Mateju, jednomu od Isusovih učenika.

Biblija, Novi zavjet: Evanđelje po Mateju 1

1 – Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.
2 – Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća.
3 – Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram.
4 – Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma.
5 – Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj.
6 – Jišaju se rodi David kralj. Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona.
7 – Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa.
8 – Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja.
9 – Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija.
10 – Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Amon. Amonu se rodi Jošija.

11 – 18 poglavlje evanđelja

11 – Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon.
12 – Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel.
13 – Zerubabelu se rodi Abiud. Abiudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor.
14 – Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud.
15 – Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov.
16 – Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
17 – U svemu dakle: od Abrahama do Davida četrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja.
18 – A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom.

NE PROPUSTI  Levitski Zakonik 1: Biblija i Stari zavjet

19 – 25 poglavlje evanđelja

19 – A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti.
20 – Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga.
21 – Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.”
22 – Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku:
23 – Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!
24 – Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.
25 – I ne upozna je dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime Isus.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Ako ovo Evanđelje po Mateju 1 ima bilo kakvih grešaka ili nedostataka, možete nam to slobodno navesti u komentarima, te ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.