Jeremija 29: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Jr 29

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Jeremija 29. Jeremija je jedna od knjiga Svetog pisma i Staroga zavjeta. Pripada u velike proročke knjige. Pisac je prorok Jeremija, koji je doživio propast Izraela i Jeruzalema. Biblijska kratica knjige je Jr. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Jeremija 29

Jr 29: 1 – 5

1 – Evo, ovo su riječi poslanice koju prorok Jeremija iz Jeruzalema posla Ostatku izgnanstva – starješinama, svećenicima i prorocima i svemu preostalom narodu što ga Nabukodonozor iz Jeruzalema bijaše odveo u Babilon,
2 – pošto kralj Jekonija i kraljica-majka, dvorjanici, odličnici judejski i jeruzalemski, kovači i bravari ostaviše Jeruzalem.
3 – Poslanica je poslana po Elasi, sinu Šafanovu, i Gemarji, sinu Hilkijinu, koje Sidkija, kralj judejski, posla u Babilon Nabukodonozoru, kralju babilonskom. Evo sadržaja:
4 – “Ovako govori Jahve nad Vojskama, kralj Izraelov: ‘Svima izgnanicima koje odvedoh iz Jeruzalema u Babilon!
5 – Gradite kuće i nastanite se, sadite vrtove i uživajte urod njihov!

Jr 29: 6 – 10

6 – Ženite se i rađajte sinove i kćeri! Ženite svoje sinove i udajite svoje kćeri da i oni rađaju sinove i kćeri! Množite se da se ne smanjite!
7 – Ištite mir zemlji u koju vas izagnah, molite se za nju Jahvi, jer na njezinu miru počiva i vaš mir!’
8 – Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: ‘Ne dajte da vas obmanjuju vaši proroci koji su među vama, vaši gataoci! Ne povodite se za snovima koje oni sanjaju!
9 – Jer oni vam laž prorokuju u moje ime, a ja ih nisam poslao’ – riječ je Jahvina.”
10 – Jer ovako govori Jahve: ‘Istom kad se Babilonu ispuni onih sedamdeset godina, ja ću vas pohoditi te vam ispuniti dobro obećanje da ću vas vratiti na ovo mjesto.

NE PROPUSTI  Jeremija 6: Biblija i Stari zavjet

Jr 29: 11 – 15

11 – Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.
12 – Tada ćete me zazivati, dolaziti k meni, moliti mi se i ja ću vas uslišati.
13 – Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim.
14 – I pustit ću da me nađete – riječ je Jahvina. Izmijenit ću udes vaš i sabrati vas iz svih naroda i sa svih mjesta kamo vas odagnah – riječ je Jahvina. I vratit ću vas na mjesto odakle vas u izagnanstvo odvedoh.
15 – Istina, vi velite: ‘Jahve nam podiže proroke u Babilonu.’

Jeremija 29: 16 – 20

16 – Ovako govori Jahve kralju koji sjedi na prijestolju Davidovu, i svemu narodu koji živi u ovome gradu – braći vašoj što ne moradoše s vama u izgnanstvo.
17 – Ovako govori Jahve nad Vojskama: “Evo šaljem na njih mač, glad i kugu; učinit ću da budu kao pokvarene smokve, tako loše da nisu za jelo.
18 – I gonit ću ih mačem, glađu i kugom i učinit ću ih užasom svim kraljevstvima zemaljskim, prokletstvom, strahotom, ruglom i sramotom svim narodima kamo ih otjeram.
19 – Jer ne poslušaše riječi mojih – riječ je Jahvina – premda sam im svejednako slao sluge svoje proroke, ali ih oni ne poslušaše – riječ je Jahvina.
20 – Ali vi, izgnanici, koje poslah iz Jeruzalema u Babilon, poslušajte svi riječ Jahvinu!”

Jr 29: 21 – 25

21 – Ovako govori Jahve nad Vojskama, kralj Izraelov, o Ahabu, sinu Kolajinu, i o Sidkiji, sinu Maasejinu, koji vam laž prorokuje u moje ime: “Evo, predajem ih u ruke Nabukodonozora, kralja babilonskoga, da ih pogubi vama na oči.
22 – I njima će se kao kletvom proklinjati svi izgnanici koji su u Babilonu: ‘Neka Jahve učini s tobom kao sa Sidkijom i Ahabom koje kralj babilonski ispeče na vatri
23 – jer u Izraelu počiniše sramotu čineći preljub sa ženama svojih bližnjih i govoreći u moje ime lažne riječi koje im ja nisam zapovjedio. Ja to znam, i svjedok sam tome’ – riječ je Jahvina!”
24 – A Šemaji ćeš Nehelamcu poručiti: “Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: Ti si u svoje ime poslao pisma svemu narodu koji je u Jeruzalemu, i svećeniku Sefaniji, sinu Maasejinu, i svim ostalim svećenicima:
25 – ‘Jahve te postavi svećenikom namjesto svećenika Jojade da paziš u Domu Jahvinu na svakog luđaka koji se gradi prorokom i da ga baciš u klade, sa željezom oko vrata.

NE PROPUSTI  Prva knjiga Ljetopisa 21: Biblija i Stari zavjet

Jeremija 29: 26 – 31

26 – Zašto, dakle, nisi spriječio Jeremiju iz Anatota, koji se među vama gradi prorokom?
27 – Ta on nam je poslao poruku u Babilon: Dugo će još trajati: Gradite kuće i nastanite se! Sadite vrtove i uživajte urod njihov!'”
28 – Svećenik Sefanija pročita pismo proroku Jeremiji.
29 – Tada dođe riječ Jahvina Jeremiji:
30 – “Pošalji svim izgnanicima ovu vijest: ‘Ovako govori Jahve o Šemaji Nehelamcu: Jer vam Šemaja prorokuje te vam budi varave nade, premda ga ja nisam poslao,
31 – ovako govori Jahve: Kaznit ću Šemaju Nehelamca, njega i potomstvo njegovo: nitko mu neće preostati usred ovoga naroda da doživi sreću koju spremam narodu svojemu – riječ je Jahvina – jer je propovijedao pobunu protiv Jahve.'”

Koji su vama najbolji dijelovi iz poglavlja Jeremija 29? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.