Knjiga Brojeva 33: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Br 33

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga Brojeva 33. Knjiga Brojeva je četvrta knjiga Starog zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Kratica za ovu knjigu: Br. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Knjiga Brojeva 33

Br 33: 1 – 5

1 – Ovo su postaje Izraelaca što ih prijeđoše kad iziđoše iz zemlje egipatske u svojim četama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim.
2 – Na zapovijed Jahvinu Mojsije je bilježio polazne točke njihova putovanja. Ovo su njihove postaje prema njihovim polaznim točkama.
3 – Iz Ramsesa krenuše u prvome mjesecu. Bio je petnaesti dan prvoga mjeseca – sutradan poslije Pashe – kad se Izraelci zaputiše uzdignutih pesnica i naočigled sviju Egipćana,
4 – dok su Egipćani pokopavali one koje je Jahve između njih pobio, to jest sve prvorođence, i tako nad njihovim božanstvima izvršio pravdu.
5 – Krenu dakle Izraelci iz Ramsesa i utabore se u Sukotu.

Br 33: 6 – 10

6 – Zatim odu iz Sukota i utabore se u Etamu, baš na rubu pustinje.
7 – Pođu iz Etama, a onda okrenu prema Pi Hahirotu, koji se nalazi nasuprot Baal Sefona. Tabore postave pred Migdolom.
8 – Krenu od Pi Hahirota i prijeđu posred mora u pustinju. Išli su tri dana pustinjom Etanom, a onda se utabore u Mari.
9 – Zatim odu iz Mare i stignu u Elim. U Elimu je bilo dvanaest izvor-voda i sedamdeset palma. Tu su se utaborili.
10 – Potom krenu iz Elima te se utabore uz Crveno more.

Br 33: 11 – 15

11 – A otišavši od Crvenog mora, utabore se u pustinji Sinu.
12 – Potom odu iz pustinje Sina i postave tabore u Dofki.
13 – Otišavši iz Dofke, utabore se u Alušu.
14 – Krenu iz Aluša i utabore se u Refidimu. Tu narod nije imao vode da pije.
15 – Odu iz Refidima te se utabore u Sinajskoj pustinji.

NE PROPUSTI  Knjiga Izlaska 40: Biblija i Stari zavjet

Br 33: 16 – 20

16 – Krenu iz Sinajske pustinje te se utabore u Kibrot Hataavi.
17 – Odu iz Kibrot Hataave te se utabore u Haserotu.
18 – Onda odu iz Haserota i utabore se u Ritmi.
19 – Krenu iz Ritme i utabore se u Rimon Peresu.
20 – Odu iz Rimon Peresa i utabore se u Libni.

Br 33: 21 – 25

21 – Iz Libne odu i utabore se u Risi.
22 – Odu iz Rise te se utabore u Kehelati.
23 – Odu iz Kehelate i utabore se na brdu Šeferu.
24 – Odu s brda Šefera i utabore se u Haradi.
25 – Odu iz Harade i utabore se u Makhelotu.

Knjiga Brojeva 33: 26 – 30

26 – Odu iz Makhelota te se utabore u Tahatu.
27 – Odu iz Tahata i utabore se u Tarahu.
28 – Iz Taraha odu i utabore se u Mitki.
29 – Odu iz Mitke i utabore se u Hašmoni.
30 – Iz Hašmone odu i utabore se u Moserotu.

Br 33: 31 – 35

31 – Odu iz Moserota i utabore se u Bene Jaakanu.
32 – Odu iz Bene Jaakana i utabore se u Hor Gidgadu.
33 – Odu iz Hor Gidgada i utabore se u Jotbati.
34 – Odu iz Jotbate i utabore se u Abroni.
35 – Iz Abrone odu i utabore se u Esion Geberu.

Br 33: 36 – 40

36 – Iz Esion Gebera odu i utabore se u pustinji Sinu, to jest u Kadešu.
37 – Iz Kadeša krenu te se utabore na brdu Horu, na granici zemlje edomske.
38 – Na zapovijed Jahvinu svećenik se Aron pope na brdo Hor i tu umre na prvi dan petoga mjeseca, u četrdesetoj godini nakon izlaska Izraelaca iz egipatske zemlje.
39 – Aronu je bilo stotinu dvadeset i tri godine kad je preminuo na brdu Horu.
40 – Aradski kralj, Kanaanac, koji je živio u kanaanskom kraju Negebu, čuo je o dolasku Izraelaca.

NE PROPUSTI  Kuran poglavlja 106, 107, 108 i 109

Br 33: 41 – 45

41 – S brda Hora odu te se utabore u Salmoni.
42 – Odu iz Salmone i utabore se u Punonu.
43 – Odu iz Punona i utabore se u Obotu.
44 – Odu iz Obota i utabore se na moapskom području u Ije-Abarimu.
45 – Odu iz Ije-Abarima i utabore se u Dibon Gadu.

Br 33: 46 – 50

46 – Iz Dibon Gada odu i utabore se u Almon Diblatajimu.
47 – Iz Almon Diblatajima odu i utabore se na Abarimskim bregovima, pred Nebom.
48 – Odu s Abarimskih bregova i utabore se na Moapskim poljanama, uz Jordan, nasuprot Jerihonu;
49 – taborovali su uz Jordan od Bet Haješimota sve do Abel Hašitima na Moapskim poljanama.
50 – Na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, Jahve reče Mojsiju:

Br 33: 51 – 56

51 – “Ovako reci Izraelcima: ‘Kad prijeđete preko Jordana u zemlju kanaansku,
52 – potjerajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje, uništite sve njihove slike; uništite sve njihove salivene kumire i sve njihove uzvišice porušite.
53 – Onda zaposjednite zemlju i u njoj se nastanite, jer sam vam je predao da je zaposjednete.
54 – Zemlju razdijelite kockom među svoje rodove. Brojnijem povećajte dio, a manjem smanjite. Gdje god kocka padne, bilo za koga, neka je to njegovo, a prema otačkim plemenima dijelite im baštinu.
55 – Ako stanovnike zemlje ispred sebe ne potjerate, onda će oni koje od njih na životu ostavite biti trnje u vašim očima i bodljike u vašim bokovima; dosađivat će vam u zemlji u kojoj budete živjeli
56 – i postupit ću s vama kako sam mislio postupiti s njima.'”

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga Brojeva 33? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: