Knjiga Sirahova 46: Biblija i Stari zavjet

Knjiga Sirahova 46: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Sir 46

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga Sirahova 46. Knjiga Sirahova jedna je od knjiga Svetoga pisma, dio Staroga zavjeta. Pripada u deuterokanonske knjige. Kratica knjige je Sir. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – NASLOVNICA

Knjiga Sirahova 46

Sir 46: 1 – 5

1 – Junak u boju bijaše Jošua, sin Nunov, nasljednik Mojsijev u službi proročkoj, koji valjano zasluži svoje ime i bi veliki izbavitelj izabranog naroda, osvetivši se drskim neprijateljima i uspostavivši Izraela na baštini njegovoj.
2 – Kako li krasan bijaše kad bi digao ruku i mačem zamahnuo protiv gradova!
3 – Tko je ikad imao njegovu odlučnost? On je vodio bojeve Gospodnje.
4 – Nije li po njemu sunce zastalo i od jednog dana postala dva?
5 – Jer je prizvao Boga Svevišnjega u nevolji kada ga odasvud pritijesniše neprijatelji, i usliša ga veliki Gospod i pusti krupnu i snažnu tuču.

Sir 46: 6 – 10

6 – Bacio se na narod dušmanski i protivnike pobio na Strmini: da bi poznali puci snagu njegova oružja i spoznali da je Gospod protivnik njihov.
7 – I jer je vjerno išao za Svemogućim i u dane Mojsijeve ljubav dokazao – on i Kaleb, sin Jefuneov, koji se opriješe kad se zbor pobunio, odvrativši narod od grijeha i utišavši glasove pobune.
8 – Zato je i sačuvao samo ovu dvojicu, od šest stotina tisuća pješaka, da ih uvede u baštinu njihovu, u zemlju kojom teče med i mlijeko.
9 – Još je Kalebu dao snagu, koja s njime do starosti ostade, te se mogao verati po visinama zemaljskim, koje su baština potomcima njegovim,
10 – neka bi spoznao sav Izrael da je dobro ići vjerno za Gospodom.

Knjiga Sirahova 46: 11 – 15

11 – I suci, svaki po svom imenu, koji uvijek bijahu srca vjerna i koji se ne odmetnuše od Boga – da je blagoslovljen spomen njihov.
12 – Neka im kosti procvatu u grobu i neka se imena tih slavnih ljudi pomlade u sinovima njihovim.
13 – Samuel bijaše miljenik svojemu Gospodu, prorok Gospodnji, on utemelji kraljevstvo i pomaza vladare nad svojim narodom.
14 – Po Zakonu Gospodnjem upravljaše općinom, i Gospod je pohodio Jakova.
15 – Zbog vjernosti njegove priznavahu ga prorokom, u govorima se pokazivaše pouzdan vidjelac.

Sir 46: 16 – 20

16 – I on prizva Boga u nevolji kada ga odasvud pritisnuše dušmani prinoseći mliječno janješce.
17 – Tada zagrmje Gospod s neba i u strašnoj lomljavi začu glas njegov;
18 – porazio je vođe dušmanske i satro knezove filistejske.
19 – I kad je polazio na počinak vječni, posvjedočio je pred Gospodom i pomazanikom njegovim: “Ni od koga nikad ne uzeh ništa, čak ni potplate obične.” I nitko ga nije optužio.
20 – A kad je usnuo, proreče još jednom i objavi kralju njegov kraj. I ispod zemlje podignu svoj glas proročki da izbriše opačinu s naroda.

Da li vam se sviđa ovo poglavlje Knjiga Sirahova 46? Možete nam reći svoje mišljenje u komentarima. Hvala unaprijed!

Možda će vas zanimati i ovo: