Nehemija 10: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Neh 10

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Nehemija 10. Nehemija je jedna od knjiga Staroga zavjeta i Svetog pisma. Tvori cjelinu s Ezrinom knjigom. Pisac je Nehemija. Biblijska kratica knjige je Neh. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – NASLOVNICA

Nehemija 10

Neh 10: 1 – 5

1 – I zbog svega toga obvezujemo se pismeno na vjernost.” Na zapečaćenoj ispravi stajala su imena naših knezova, levita i svećenika …
2 – Na zapečaćenoj ispravi su bili: namjesnik Nehemija, sin Hakalijin, i Sidkija,
3 – Seraja, Azarja, Jeremija,
4 – Pašhur, Amarja, Malkija,
5 – Hatuš, Šebanija, Maluk,

Neh 10: 6 – 10

6 – Harim, Meremot, Obadja,
7 – Daniel, Gineton, Baruk,
8 – Mešulam, Abija, Mijamin,
9 – Maazja, Bilgaj, Šemaja – to su svećenici.
10 – Zatim leviti: Ješua, sin Azanijin, Binuj, od sinova Henadadovih – Kadmiel,

Neh 10: 11 – 15

11 – i braća njihova: Šekanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,
12 – Mika, Rehob, Hašabja,
13 – Zakur, Šerebja, Šebanija,
14 – Hodija, Bani, Beninu.
15 – Glavari naroda: Paroš, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani,

Neh 10: 16 – 20

16 – Buni, Azgad, Bebaj,
17 – Adonija, Bigvaj, Adin,
18 – Ater, Ezekija, Azur,
19 – Hodija, Hašum, Besaj,
20 – Harif, Anatot, Nebaj,

Nehemija 10: 21 – 25

21 – Magpijaš, Mešulam, Hazir,
22 – Mešezabel, Sadok, Jadua,
23 – Pelatja, Hanan, Anaja,
24 – Hošea, Hananija, Hašub,
25 – Haloheš, Pilha, Šobek,

Neh 10: 26 – 30

26 – Rehum, Hašabna, Maaseja,
27 – Ahija, Hanan, Anan,
28 – Maluk, Harim, Baana.
29 – … ali i ostali narod, svećenici, leviti – vratari, pjevači, netinci – i svi koji su se prema Zakonu Božjem odvojili od zemaljskih naroda, a i njihove žene, sinovi i kćeri, svi koji su bili sposobni da razumiju,
30 – priključili su se svojoj braći i glavarima te su se obvezali prisegom i zakletvom da će stupati prema Zakonu Božjem, koji je dan po rukama Mojsija, sluge Božjega, i da će držati i vršiti sve zapovijedi Jahve, Boga našega, njegove naredbe i zakone.

NE PROPUSTI  Djela apostolska 19: Biblija i Novi zavjet

Neh 10: 31 – 35

31 – I osobito: da nećemo davati svojih kćeri narodima zemaljskim i njihovih kćeri nećemo uzimati svojim sinovima.
32 – I ako narodi zemlje donesu na prodaju robu ili kakvo god žito u dan subotnji, mi ništa nećemo od njih kupovati u subotu ni u drugi posvećeni dan. Svake sedme godine ostavljat ćemo zemlju da počine i otpuštati dugove svake ruke.
33 – Uzeli smo kao obavezu: da ćemo svake godine davati trećinu šekela za bogoslužje u Domu Boga svojega:
34 – za postavljeni kruh, za trajne prinosnice i za svagdanje paljenice, za žrtve subotnje, mladog mjeseca, blagdanske i za okajnice, da se pomiri Izrael; i za svaku službu u Domu Boga našega.
35 – Mi svećenici, leviti i narod bacili smo ždrijeb za prinos drva koja treba da određenog dana svake godine prema svojim obiteljima donosimo u Dom Boga našega za vatru na žrtveniku Jahve, Boga našega, kako je zapisano u Zakonu;

Nehemija 10: 36 – 40

36 – da ćemo svake godine donositi u Dom Jahvin prvine od plodova zemlje i prve plodove svakoga drveta
37 – i prvorođene sinove i prvine svoje stoke, kako je to pisano u Zakonu – prvine od krupne i sitne stoke neka se odnose u Dom Boga našega, jer su određene svećenicima koji služe u Domu Boga našega.
38 – Povrh toga prvine svojih naćava, plodova svakog drveta, novoga vina i ulja nosit ćemo svećenicima u sobe Doma Boga našega; a desetinu od svoje zemlje levitima, jer leviti uzimaju desetinu u svim mjestima gdje radimo.
39 – Svećenik, sin Aronov, neka prati levite kad skupljaju desetinu. Leviti neka donose desetinu desetine u Dom Boga našega, u sobe riznice,
40 – jer su onamo dužni, Izraelci i leviti donositi prinos od žita, vina i ulja. Ondje se nalaze posude svetišta, svećenici u službi, vratari i pjevači. Nećemo više zanemarivati Doma Boga svojega.

NE PROPUSTI  Levitski Zakonik 4: Biblija i Stari zavjet

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Nehemija 10? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: