Poslanica Hebrejima 11: Biblija i Novi zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Novi zavjet – Heb 11

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Poslanica Hebrejima 11. Poslanica Hebrejima je jedna od knjiga Novoga zavjeta i Svetog pisma. Premda neki autorstvo pripisuju apostolu Pavlu, većina modernih teologa smatra, da je autor anoniman i nepoznat. Biblijska kratica knjige je Heb. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – POČETNA

Poslanica Hebrejima 11

Heb 11: 1 – 5

1 – A vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo.
2 – Zbog nje stari primiše svjedočanstvo.
3 – Vjerom spoznajemo da su svjetovi uređeni riječju Božjom tako te ovo vidljivo ne posta od nečega pojavnoga.
4 – Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan – Bog nad njegovim darovima posvjedoči – po njoj i mrtav još govori.
5 – Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iščeznu jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu.

Heb 11: 6 – 10

6 – A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže.
7 – Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjerničke pravednosti.
8 – Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide.
9 – Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja,
10 – jer iščekivaše onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.

Heb 11: 11 – 15

11 – Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje.
12 – Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.
13 – U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji.
14 – Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže.
15 – Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju.

Heb 11: 16 – 20

16 – Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.
17 – Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje,
18 – kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! –
19 – uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u predslici i ponovno zadobi.
20 – Vjerom baš u pogledu budućnosti Izak blagoslovi Jakova i Ezava.

Poslanica Hebrejima 11: 21 – 25

21 – Vjerom Jakov, umirući, blagoslovi oba sina Josipova i duboko se prignu oslonjen na vrh svojega štapa.
22 – Vjerom Josip na umoru napomenu ono o izlasku sinova Izraelovih i dade zapovijed o svojim kostima.
23 – Vjerom su Mojsija netom rođena tri mjeseca krili njegovi roditelji jer vidješe da je djetešce lijepo i nisu se bojali kraljeve naredbe.
24 – Vjerom Mojsije, već odrastao, odbi zvati se sinom kćeri faraonove.
25 – Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se časovito okoristiti grijehom.

Heb 11: 26 – 30

26 – Većim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu jer je gledao na plaću.
27 – Vjerom napusti Egipat, ne bojeći se bijesa kraljeva, postojan kao da Nevidljivoga vidi.
28 – Vjerom je obavio pashu i škropljenje krvlju da Zatornik ne dotakne prvenaca Izraelovih.
29 – Vjerom prođoše Crvenim morem kao po suhu, što i Egipćani pokušaše, ali se potopiše.
30 – Vjerom zidine jerihonske padoše nakon sedmodnevnoga ophoda.

Heb 11: 31 – 35

31 – Vjerom Rahaba, bludnica, ne propade zajedno s nepokornicima jer s mirom primi uhode.
32 – I što još da kažem? Ta ponestat će mi vremena, počnem li raspredati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jiftahu, Davidu, pa Samuelu i prorocima,
33 – koji su po vjeri osvojili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećano, začepili ralje lavovima,
34 – pogasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, oporavili se od slabosti, ojačali u boju, odbili navale tuđinaca.
35 – Žene su po uskrsnuću ponovno zadobile svoje pokojne. Drugi pak, stavljeni na muke, ne prihvatiše oslobođenja da bi ih zapalo bolje uskrsnuće.

Heb 11: 36 – 40

36 – Drugi su opet iskusili izrugivanja i bičeve, pa i okove i tamnicu.
37 – Kamenovani su, piljeni, poubijani oštricom mača, potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlačeni, zlostavljani –
38 – svijet ih ne bijaše dostojan – vrludali po pustinjama, gorama, pećinama i pukotinama zemaljskim.
39 – I svi oni po vjeri, istina, primiše svjedočanstvo, ali ne zadobiše obećano
40 – jer Bog je za nas predvidio nešto bolje da oni bez nas ne dođu do savršenstva.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Poslanica Hebrejima 11? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: