Knjiga Brojeva 31: Biblija i Stari zavjet

Knjiga Brojeva 31: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Br 31

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga Brojeva 31. Knjiga Brojeva je četvrta knjiga Starog zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Kratica za ovu knjigu: Br. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Knjiga Brojeva 31

Br 31: 1 – 5

1 – Jahve reče Mojsiju:
2 – “Iskali osvetu Izraelaca na Midjancima, a poslije toga pridružit ćeš se svojim precima.”
3 – A Mojsije reče narodu: “Opremite ljude između sebe za pohod na Midjance,
4 – da na Midjancima izvrše Jahvinu osvetu. Na vojnu opremite po jednu tisuću od svakoga izraelskog plemena!”
5 – I tako su iz izraelskih porodica – tisuću po plemenu – za vojnu skupili dvanaest tisuća.

Br 31: 6 – 10

6 – Posla ih Mojsije – tisuću po plemenu – na vojnu zajedno s Pinhasom, sinom svećenika Eleazara. On je nosio posvećene stvari i trube.
7 – Oni zavojuju na Midjance, kako je Jahve naredio Mojsiju, i pobiju sve muškarce.
8 – Među ostalima pobili su i midjanske kraljeve: Evija, Rekema, Sura, Hura i Rebu – pet midjanskih kraljeva. Mačem pogube i Bileama, Beorova sina.
9 – Odvedu tada Izraelci u ropstvo midjanske žene s njihovom djecom i svu njihovu stoku, krupnu i sitnu, i zaplijene sve njihovo blago.
10 – Ognjem spale sve gradove njihove u kojima se živjeli i sva njihova naselja,

Br 31: 11 – 15

11 – a sve njihovo uzmu za plijen i pljačku, i ljude i životinje.
12 – Onda u tabor na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, dovedu Mojsiju, svećeniku Eleazaru i svoj izraelskoj zajednici zarobljenike, plijen i pljačku.
13 – Mojsije, svećenik Eleazar i svi glavari zajednice izađu im u susret izvan tabora.
14 – Mojsije se razljuti na zapovjednike vojske, tisućnike i satnike, koji se bijahu vratili s toga bojnog pohoda.
15 – Reče im: “Što! Na životu ste ostavili sve ženskinje!

Br 31: 16 – 20

16 – A baš su žene, po nagovoru Bileamovu, zavele Izraelce da u Peorovu slučaju istupe protiv Jahve. Tako dođe pomor na Jahvinu zajednicu.
17 – Stoga svu mušku djecu pobijte! A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca!
18 – A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca ostavite na životu za se.
19 – Vi pak proboravite izvan tabora sedam dana; svi vi koji ste koga ubili i koji ste se ubijenoga dotakli. Čistite se i vi i vaši zarobljenici trećega i sedmoga dana;
20 – očistite svu odjeću, sve mješine, sve od kostrijeti napravljeno i sve drvene predmete.”

NE PROPUSTI  Knjiga Sirahova 20: Biblija i Stari zavjet

Br 31: 21 – 25

21 – Zatim svećenik Eleazar progovori borcima koji su se vratili iz boja: “Ovo je odredba koju je izdao Jahve Mojsiju:
22 – ‘Zlato, srebro, bakar, gvožđe, mjed i olovo –
23 – sve što podnosi vatru – provucite kroz vatru i bit će očišćeno.’ Ipak, neka se očisti i vodom očišćenja. A sve što ne podnosi vatru provucite kroz vodu.
24 – Sedmoga dana operite svoju odjeću i bit ćete čisti. Poslije toga možete se vratiti u tabor.”
25 – Jahve reče Mojsiju:

Knjiga Brojeva 31: 26 – 30

26 – “Ti, svećenik Eleazar i obiteljske starješine zajednice napravite popis ratnoga plijena, ljudstva i stoke,
27 – a onda ratni plijen podijeli napola: na borce koji su išli u borbu i na svu ostalu zajednicu.
28 – Od boraca koji su išli u borbu ustavi ujam za Jahvu: jednu glavu od svakih pet stotina, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke.
29 – Uzmi to od njihove polovice i podaj svećeniku Eleazaru kao podizanicu za Jahvu.
30 – A od polovice što zapadne druge Izraelce uzmi po glavu od pedeset, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke – od svih životinja – pa ih podaj levitima koji vode brigu o Jahvinu prebivalištu.”

Br 31: 31 – 35

31 – Mojsije i svećenik Eleazar učine kako je Jahve naredio Mojsiju.
32 – Ratnoga je plijena bilo, osim pljačke što su vojnici napljačkali: šest stotina sedamdeset i pet tisuća grla sitne stoke,
33 – sedamdeset i dvije tisuće grla krupne stoke,
34 – šezdeset i jedna tisuća magaradi,
35 – a ljudskih duša – žena koje nisu poznale muškarca – bijaše u svemu trideset i dvije tisuće.

Br 31: 36 – 40

36 – Prema tome, polovica što je dodijeljena onima koji su išli u borbu bila je: tri stotine trideset i sedam tisuća i pet stotina grla sitne stoke;
37 – ujam za Jahvu od sitne stoke šest stotina sedamdeset i pet grla;
38 – krupne je stoke bilo trideset i šest tisuća grla, a njihov ujam za Jahvu sedamdeset i dva grla;
39 – magaradi je bilo trideset tisuća i pet stotina, a njihov ujam za Jahvu šezdeset i jedno.
40 – Ljudskih je duša bilo šesnaest tisuća, a njihov ujam za Jahvu trideset i dvije osobe.

NE PROPUSTI  Druga poslanica Timoteju 1: Biblija i Novi zavjet

Br 31: 41 – 45

41 – Ujam predade Mojsije svećeniku Eleazaru za podizanicu Jahvi, kako je Jahve naredio Mojsiju.
42 – A od polovice koja je zapala druge Izraelce i koju Mojsije odijeli od one što je pripala ljudima koji su se borili –
43 – dakle, polovica što je pripala zajednici iznosila je: trista trideset i sedam tisuća i pet stotina grla sitne stoke,
44 – a krupne stoke trideset i šest tisuća grla;
45 – magaradi trideset tisuća i pet stotina,

Br 31: 46 – 50

46 – a ljudskih duša šesnaest tisuća.
47 – Tako, od polovice što je pripala Izraelcima Mojsije ostavi po jedno od pedeset, i od ljudstva i od stoke, te ih predade levitima koji su se brinuli o Jahvinu prebivalištu, kako je Jahve naredio Mojsiju.
48 – Onda pristupiše k Mojsiju vojnički zapovjednici, tisućnici i satnici,
49 – i rekoše mu: “Tvoje sluge prebrojile su borce što bijahu pod našim zapovjedništvom i od nas nitko nije izgubljen.
50 – Uz to smo donijeli svoje darove Jahvi: narukvica, orukvica, prstenja, naušnica i ogrlica – na kakvu je tko zlatninu već naišao – da se nad nama obavi obred pomirenja pred Jahvom.”

Br 31: 51 – 54

51 – Mojsije i svećenik Eleazar prime od njih to zlato, to jest sve te izrađene predmete.
52 – Bilo je svega zlata što su kao svoju podizanicu Jahvi donijeli tisućnici i satnici: šesnaest tisuća sedam stotina i pedeset šekela.
53 – Svaki je vojnik za se zadržao svoj plijen.
54 – Tako Mojsije i svećenik Eleazar uzmu zlato od tisućnika i satnika te ga donesu u Šator sastanka na spomen Izraelcima pred Jahvom.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga Brojeva 31? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.