Ezra 10: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Ezr 10

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Ezra 10. Ezra je jedna od knjiga Svetog pisma i Staroga zavjeta. Pisac je pismoznanac Ezra. Sastoji se od 10 poglavlja. Biblijska kratica knjige je Ezr. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Ezra 10

Ezr 10: 1 – 5

1 – Dok je Ezra molio i priznavao grijehe, plačući i ležeći pred Domom Božjim, skupilo se oko njega mnoštvo Izraelaca, ljudi, žena i djece: i taj je narod gorko plakao.
2 – Tada Šekanija, sin Jehielov, jedan od sinova Elamovih, uzimajući riječ reče Ezri: “Mi smo izdali Boga svoga ženeći se tuđinkama iz naroda zemlje. Ali još ima nade Izraelu.
3 – Obnovimo sada Savez s Bogom svojim: obećajmo da ćemo, prema savjetu moga gospodara i onih koji osjećaju strahopočitanje prema zapovijedi Boga našega, otpustiti svoje žene tuđinke i djecu koju su rodile. Učinimo dakle po Zakonu!
4 – Ustani, jer to je tvoja dužnost, a mi ćemo biti uza te. Budi hrabar i na djelo!”
5 – Tada ustade Ezra i zakle glavare svećeničke, i levite, i sve Izraelce da će učiniti kako im bijaše rekao. I zakleše se.

Ezr 10: 6 – 10

6 – Ezra se udalji ispred Doma Božjega i uđe u dvoranu Johanana, sina Elijašibova. Ondje provede noć i nije jeo ni kruha niti je pio vode jer tugovaše zbog nevjernosti povratnika.
7 – Zatim je objavljeno u Judeji i Jeruzalemu svima povratnicima da se skupe u Jeruzalemu:
8 – a tko ne bude došao u Jeruzalem za tri dana, toga će pozvati glavari i starješine, bit će mu zaplijenjeno imanje i isključit će ga iz zbora povratnika.
9 – Svi su se ljudi od Jude i Benjamina sakupili tako za tri dana u Jeruzalemu. Bilo je to devetoga mjeseca, dvadesetoga dana u mjesecu. Sav se narod smjestio na trgu pred Domom Božjim, dršćući zbog svega toga i zbog jake kiše.
10 – Tada, ustavši, svećenik Ezra reče im: “Vi ste se iznevjerili kad ste se oženili tuđinkama. Tako ste povećali grijeh Izraelov!

NE PROPUSTI  Judita 15: Biblija i Stari zavjet

Ezr 10: 11 – 15

11 – Ali podajte sada hvalu Jahvi, Bogu otaca svojih, i izvršite volju njegovu te se rastavite od naroda zemlje i od žena tuđinki.”
12 – Sav je zbor odgovorio snažnim glasom: “Jest, dužnost nam je učiniti po tvome savjetu!
13 – Ali naroda ima mnogo i dažd nahodi: vani se ne može stajati. Osim toga, nije to posao od dan-dva, jer nas je mnogo koji smo u tome sagriješili.
14 – Mogu nas na zajedničkom zboru zastupati naši glavari: svi koji su po našim gradovima oženjeni tuđinkama mogu doći u određeno vrijeme u pratnji starješina i sudaca svakoga grada, sve dok ne budemo odvratili gnjev Boga svojega zbog ovoga.”
15 – Samo Jonatan, sin Asahelov, i Jahzija, sin Tikvin, bijahu se usprotivili; a podupirahu ih Mešulam i levit Šabetaj.

Ezr 10: 16 – 20

16 – Povratnici učiniše tako: rastaše se. Svećenik Ezra izabra za pomoćnike glavare obitelji, prema njihovim domovima, i svi su bili poimence određeni. Počeli su zasjedati prvoga dana desetoga mjeseca da bi sve ispitali.
17 – I prvoga dana prvoga mjeseca završiše sa svima koji se bijahu oženili tuđinkama.
18 – Među pripadnicima svećenstva evo koji bijahu oženjeni tuđinkama: između sinova Ješue, sina Josadakova, i među njegovom braćom: Maaseja, Eliezer, Jarib i Gedalija;
19 – oni dadoše svoju ruku da će otpustiti svoje žene i da će za svoj grijeh prinijeti ovna kao naknadnicu.
20 – Od sinova Imerovih: Hanani i Zebadja;

Ezra 10: 21 – 25

21 – od Harimovih sinova: Maaseja, Ilija, Šemaja, Jehiel i Uzija;
22 – od Pašhurovih sinova: Elijoenaj, Maaseja, Jišmael, Netanel, Jozabad i Elasa.
23 – Od levita: Jozabad, Šimej, Kelaja – nazvan Kelita – Petahja, Juda i Eliezer.
24 – Od pjevača: Elijašib i Zakur. Od vratara: Šalum, Telem i Uri.
25 – A između Izraelaca: od sinova Paroševih: Ramja, Jizija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija i Benaja;

NE PROPUSTI  Kuran poglavlje 41: Al-Fussilat - Objašnjenje

Ezr 10: 26 – 30

26 – od sinova Elamovih: Matanija, Zaharija, Jehiel, Abdi, Jeremot i Ilija;
27 – od sinova Zatuovih: Elijoenaj, Elijašib, Matanija, Jeremot, Zabad i Aziza;
28 – od sinova Bebajevih: Johanan, Hananija, Zabaj i Atlaj;
29 – od Banijevih sinova: Mešulam, Maluk, Adaja, Jašub, Šeal i Ramot;
30 – od Pahat-Moabovih sinova: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanija, Besalel, Binuj i Manaše;

Ezr 10: 31 – 35

31 – od sinova Harimovih: Eliezer, Jišija, Malkija, Šemaja, Šimun,
32 – Benjamin, Maluk, Semarja;
33 – od sinova Hašumovih: Matnaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manaše, Šimej;
34 – od sinova Banijevih: Maadaj, Amram, Joel,
35 – Benaja, Bedja, Kelu,

Ezr 10: 36 – 40

36 – Vanija, Meremot, Elijašib,
37 – Matanija, Matnaj i Jaasaj;
38 – od sinova Binujevih: Šimej,
39 – Šelemja, Natan i Adaja;
40 – od Zakajevih sinova: Šašaj, Šaraj,

Ezr 10: 41 – 44

41 – Azareel, Šelemja, Šemarja,
42 – Šalum, Amarja, Josip;
43 – od Nebovih sinova: Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel, Benaja.
44 – Svi su ovi bili oženjeni tuđinkama, ali su ih otpustili, žene i djecu.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Ezra 10? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.